Steinsvik statkraft varme listefoto.jpg

Steinsvik (bildet) er tillitsvalgt i Statkraft Varmes avdeling i Trondheim. Han er driftstekniker og jobber i kontrollrommet på Heimdal, i skiftordning. Han mener det er svært viktig å være fagorganisert.

Sammen med spesielt Lars Erik Sæther har de lenge vurdert om de hører mer hjemme i NITO enn i Det norske maskinistforbund (DNMF). De valgte sammen med 22 andre kollegaer å forlate DNMF og meldte seg inn i NITO.

- Vi veide en rekke saker for og imot et bytte av fagorganisasjon, forklarer Steinsvik. De hadde mange samtaler med hovedtillitsvalgt Bjørn Seljeseth i Statkraft.

- Overgangen til NITO var en viktig avgjørelse som ga store forandringer. Spesielt for de som hadde vært medlem av DNMF hele arbeidslivet ble det også mange følelser inne i bildet. Men overgangen ga raskt positive resultater.

- Vi opplever NITO som en organisasjon med større gjennomslagskraft og bedre medlemsfordeler. Medlemmene har gitt gode tilbakemeldinger på nettopp dette, sier Steinsvik.

- Vi har konkrete eksempler på at det har hatt en positiv innvirkning på lønn og arbeidsvilkår for flere medarbeidere, forteller han.

Positivt for både arbeidstakere og arbeidsgivere

Han forteller at NITOs nye bedriftsgruppe i Statkraft Varme nå har 33 medlemmer, og at det er en fordel å være mange.

- NITO har gitt oss bedre grunnlag for å argumentere i lønnsforhandlingene. Jeg opplever at det er mye erfaring og kunnskap å hente. NITO er en stor organisasjon som det er godt å ha i ryggen. De har god oversikt over lønnsstatistikk, noe som er et viktig verktøy i vårt arbeid.

- Jeg vil at både arbeidstakere og arbeidsgiver skal ha gode, forutsigbare og ordnede arbeidsforhold, sier Steinsvik.

kontrollrom statkraft varme.JPG

Spiller på hverandre – bedriftsgrupper er gull verdt

Statkraft har flere bedriftsgrupper og utgjør totalt 230 medlemmer i NITO. Steinsvik henter mye kunnskap og erfaring fra de andre bedriftsgruppene.

- Det dukker opp saker hele tida. For eksempel når det blir ansatt nye og de blir medlemmer i NITO, så kan de søke råd hos NITOs tillitsvalgte om lønn og arbeidsvilkår. 

NITO Statkraft har styremøter én gang i måneden. Her deltar Steinsvik og får god innsikt i hva som rører seg i virksomheten. Dette er viktig i tillitsvalgtarbeidet.

- Hva motiverer deg i arbeidet?

- Jeg har en veldig høy grad av rettferdighetssans, sier Steinsvik.

- Rett skal være rett. Jeg ønsker god dialog på alle nivåer og at man har ryddige arbeidsforhold begge veier. Jeg er en engasjert fyr med mange meninger og liker godt rollen jeg har.

steinsvik ved pc .JPG

Flere fordeler med å være NITO-medlem

Steinsvik trekker også fram fordelene NITO tilbyr innen bank, pensjon og forsikring.

- Mange har spart noen kroner på dette også. NITO har dessuten en stor portefølje av advokater man kan spørre til råds.

- Vi har blitt tatt godt imot i NITO. NITOs bedriftsgrupperådgiver i Trondheim, Bjørn Haug Wannebo, har ordnet med foredrag om blant annet pensjon, bank, forsikring og framtidsfullmakter. Det har gitt oss god innsikt i hvordan vi kan benytte oss av medlemsfordelene.

Slik etablerer du bedriftsgruppe