Eliane listefoto.jpg

- Gjennom NITOs tillitsvalgt-kurs har jeg lært veldig mye, fått bedre selvtillit som styremedlem og føler meg tryggere i rollen, forteller Mathiassen (bildet).

Hun jobber som prosjektkoordinator ved LKAB Norge AS i Narvik og er styremedlem i en nyetablert bedriftsgruppe som har 17 medlemmer. For å øke kompetansen på hva det innebærer å være tillitsvalgt tok hun NITO-kursene Intro 1 og 2.

NITO Intro 1 - hva, hvor og når?

Hva vil det si å være tillitsvalgt? På NITO Intro 1 får du grunnleggende innføring i din rolle som tillitsvalgt, og du blir kjent med hvilke verktøy du har for å løse dine oppgaver som tillitsvalgt best mulig.

Kurset går over en halv dag og arrangeres av din lokale NITO-avdeling.

Finn ditt NITO Intro 1

NITO Intro 2 - hva, hvor og når?

NITO Intro 2 er kurset hvor du dykker for fullt inn i hverdagen som tillitsvalgt. I kurset lærer du hvordan du organiserer og drifter bedriftsgruppen, hvordan samarbeidet med ledelsen kan legges opp, hva du kan gjøre for medlemmer som trenger hjelp og hvordan dere forbereder og gjennomfører de lokale lønnsforhandlingene.

NITO Intro 2 tilbys både som fysisk kurs over tre dager og som digitalt kurs, hvor det en en blanding av selvstudier i NITOs læringsportal og livesesjoner på Teams.

Digitalt tilbud for tillitsvalgte: - NITO Intro 2 er det beste kurset jeg har vært på

Privat sektor: Finn ditt NITO Intro 2

Offentlig sektor: Finn ditt NITO Intro 2

NITO Intro 3 - hva, hvor og når?

I NITO Intro 3 lærer du mer om arbeidstid, tilsetting og omstilling og oppsigelse. 

Kurset går over to dager og legger vekt på praktiske oppgaver og erfaringsdeling sammen med relevant teori. Fokus gjennom alle temaene er på din rolle som tillitsvalgt.

Finn ditt NITO Intro 3

- Jeg anbefaler på det sterkeste andre tillitsvalgte å ta disse kursene. Det har bidratt til et større engasjement i bedriftsgruppa. Vi er en nyetablert bedriftsgruppe som nå vet hvordan vi skal bistå medlemmene våre på best mulig måte.

- Det burde nesten vært et krav for alle tillitsvalgte å delta på disse kursene.  

Føltes som en familie etter tre dager

NITO har digitale kurs og fysiske kurs, som går over flere dager. Mathiassen har deltatt på begge typer.

- Stemninga og engasjementet på Intro 2 var på topp. Her deltok jeg fysisk. Vi hadde praktiske oppgaver i grupper, sosiale aktiviteter og felles middag som gjorde at vi ble enda bedre kjent. Det økte samholdet og tilliten blant deltakere.

- På kun tre dager, følte vi oss som en familie.

- Intro 1 var digitalt. Da ble den sosiale biten litt borte, men det var  gode diskusjoner blant deltakerne og nyttige erfaringsutvekslinger.

- Kursholderne var veldig engasjerende og involverende. De er absolutt noen av de beste kursholdere jeg har hatt kurs med.

Bruk årshjul til å planlegge

- På NITO Intro 1 fikk jeg oversikt over hvor vi i styret finner informasjon og hjelp som vi trenger, hva rollene i styret innebærer og hva det vil si å være tillitsvalgt. Vi fikk også innføring i et godt planleggingsverktøy, nemlig årshjulet. Det benytter vi oss av i LKAB.

Digitalt tilbud for tillitsvalgte: - NITO Intro 2 er det beste kurset jeg har vært på

Fikk reell forhandlingserfaring

Mathiassen trekker også fram lønnsforhandlingskurset som var del av programmet på Intro 2.

- Vi hadde praktiske oppgaver med rollespill. Noen fikk rollen som arbeidsgiver, andre som NITOs bedriftsgruppeleder og resten som tilskuere. Vi byttet også roller underveis.

- Jeg fikk forståelse for hvordan arbeidsgivere tenker, og det gjør at det er lettere å være i forkant i reelle lønnsforhandlinger.

- Helt konkret lærte jeg hva som tas opp i forhandlinger, om tvister, protokoll og skjevhetsregulering. Alt var nytt for meg og det jeg lærte skal jeg ta meg med inn i lønnsforhandlingene.

- Det som også er bra er at jeg slapp å tenke på utgiftene til reise for det er noe som NITO dekker. På kursene fikk jeg god innsikt i hvilke medlemsfordeler jeg kan ha nytte av. Særlig forstår jeg hvilken ressurs som ligger i NITOs juridiske bistand, bedriftsgrupperådgivere og andre tjenester.  NITOs nettsider gir meg god informasjon om hele tilbudet. 

- Ingeniører og teknologer er vant til å finne løsninger 

Gisle Frantzen Lie (bildet) er seksjonssjef for tillitsvalgtutvikling i NITO og understreker at deres mål er at et tillitsverv skal fremme karrieren, ikke hemme den, samtidig som de ivaretar medlemmenes interesser ovenfor ledelsen.

Gisle listefoto.jpg

- På våre kurs for tillitsvalgte fokuserer vi på at de skal bidra til ryddige prosesser. Gjennom tillitsverv får våre medlemmer erfaringer og innsikt de ellers ikke ville hatt, og de får vist seg fram for ledelsen på en positiv måte, forteller Lie.

- NITOs medlemmer er ingeniører og teknologer, og det gjør at de som tillitsvalgte er vant til å finne løsninger. Fordi de ofte er tettere på egne kollegaer og det virksomheten leverer er deres innsikt veldig nyttig for ledelsen når de skal ta beslutninger.

Lie trekker fram eksempler som at tillitsvalgte kan gi innspill til hvordan virksomheten kan få ned sykefravær, kompetansebehovet framover, hvordan man kan ta i bruk kunstig intelligens på en fornuftig måte eller hvordan virksomheten kan bli mer bærekraftig.

- Min erfaring er at NITOs tillitsvalgte er konstruktive støttespillere som bidrar til å utvikle virksomheten de jobber i, samtidig som de ivaretar medlemmene sine, avslutter Lie.

Se også: 

Tillitsvalgtes roller og oppgaver