Marie Bastesen.jpg
Marie Bastesen er styremedlem i NITO ung i Buskerud.

For å rekruttere flere unge medlemmer til NITO og verv i NITO foreslår Bastesen flere tiltak.

- For det første er det viktig å ha synlige bedriftsgrupper på arbeidsplassen som formidler arbeidet de gjør og fordelene ved medlemskap.

- Det er også viktig å fortelle om styrken ved å være organisert og viktigheten av å være flere for å oppnå større gjennomslagskraft i forhandlinger, samt betydningen av et fungerende trepartssamarbeid, mener hun.

Bastesen mener også at det å tilby medlemsgoder som tiltrekker de unge, som relevante kurs, foredrag og muligheten til å møte andre unge medlemmer på tvers av bedrifter er noe som bør vektlegges i møte med nye, unge og potensielle medlemmer.

Fortell om mulighetene og fordelene

For bedriftsgruppene er det viktig å presentere alle mulighetene ved å ta et verv. Det bør fokuseres på at man kan være med på å påvirke og at det er rom for å ta opp det som interesserer unge medlemmer.

 - Sats på de unge medlemmene ved å gi dem en arena for faglige og sosiale nettverk, mener Bastesen.

Fordelene med å være organisert i NITO er mange. Disse bør du bruke når nye medlemmer skal inn både som medlemmer og inn i styrene.

- Fortell om NITOs unike kurs og konferanser for å bygge kompetanse og nettverk. Bruk våre samarbeidspartnere for bank og forsikring. Men, den største fordelen er uansett støtteapparatet NITO er, som er spesielt nyttig for de som er nye i arbeidslivet, understreker hun.