Har du tenkt over hvordan hverdagen din hadde vært om vi ikke hadde hatt fagforeningene, spør bedriftsgrupperådgiver i NITO Midt-Norge, Bjørn Wannebo.

Hvordan hadde arbeidstid og ferietid vært regulert? Hva med sykelønnsordningen? Hva med pensjonsordninger? Hva med yrkesskadeforsikringer? Hvilke rettigheter ville du ha hatt til fødsels- og foreldrepermisjon?

Tenk litt på det.

Her lar vi Wannebo gi et innblikk i sin hverdag og samtidig gi deg noen utfordringer:

Ikke ta godene på arbeidsplassen for gitt

Gjennom årenes løp har jeg sett og erfart hvor viktig det er å være fagorganisert. For i en travel hverdag tar man ofte for gitt de mange godene en har på arbeidsplassen, uten nødvendigvis å tenke over at det faktisk er noen som har fremforhandlet disse, nemlig fagorganisasjonene.

I usikre tider er det svært ofte avgjørende å være i et felleskap. Da er det godt ha den støtten, tryggheten og sikkerheten i ryggen som NITO gir til sine medlemmer. I mange tilfeller har vi i NITO snudd en vanskelig situasjon som et medlem har havnet i på arbeidsplassen sin, til å finne gode løsninger til det beste for både medlemmet og arbeidsgiver.

Å jobbe i NITO og være støttespiller er utrolig givende.

Vi bidrar til å løse problemer for våre medlemmer

NITO er en offensiv organisasjon som daglig står i mange spennende utfordringer som vi søker løst til det beste for våre medlemmer. Vi lærer noe nytt hver eneste dag. Den gode følelsen jeg sitter igjen med etter å ha hjulpet ett medlem, enten i et helt enkelt spørsmål eller ut av en vanskelig situasjon, er helt fantastisk.

I rollen min som bedriftsgrupperådgiver får jeg mange spørsmål fra NITO-medlemmer om lønn, arbeidsavtaler, arbeidstid, overtid, omstillinger, nedbemanninger og oppsigelser. Det viser seg ofte at disse spørsmålene kommer fra medlemmer som ikke har en NITO bedriftsgruppe på arbeidsplassen sin.

De har altså ingen tillitsvalgte de kan rådføre seg med i det daglige.

Rissa Kraftlag 2.jpg
Fra bedriftsbesøk hos Rissa Kraftlag. Fra venstre: Jon Olav Vårheim, Andreas Tinglum Brødreskift, Jan Erik Sundland, Bjørn Wannebo (NITO) og Iselin Rønnestad (NITO).

Samarbeid og medvirkning har siden 1960-tallet stått sentralt for vår måte å organisere arbeidslivet, den såkalte norske modellen eller trepartssamarbeidet. Dette er regulert gjennom de ulike tariffavtalene, hovedavtalene og arbeidsmiljøloven.  

Så, hva gjør du da, når du ikke vil stå alene utenfor felleskapet?

I slike tilfeller ender det som regel opp med at vi inviterer deg og dine kollegaer til et medlemsmøte på bedriften hvor vi får snakket sammen om fordelene med å etablere en NITO bedriftsgruppe. I disse møtene er både medlemmer og mulige medlemmer velkommen til å delta.

Som oftest blir resultatet av slike møter at det etableres en NITO bedriftsgruppe på den aktuelle arbeidsplassen. I tillegg velger flere å melde seg inn i NITO for å bli en del av bedriftsgruppen.

Vi er opptatt av at du skal lykkes

I NITO er vi opptatt av at du skal ha trygghet, og at du skal lykkes i arbeidssituasjonen din. Gjennom å etablere og tilhøre en NITO bedriftsgruppe på arbeidsplassen din, er du som NITO-medlem sikret å ha et ord med i laget når det gjelder forhold og beslutninger som berører arbeidsplassen din.

Vi ser et arbeidsliv som er i stadig endring. Økt digitalisering, økt globalisering og det grønne skiftet, viser at vi må omstille oss, lære nytt, henge med og omstille oss igjen. Et organisert arbeidsliv er viktig for å nå målet om at arbeidslivet skal fungere best mulig for alle parter.

Ved å ha en NITO bedriftsgruppe på arbeidsplassen din, får du en tillitsvalgt som har rett til å uttale seg, forhandle og samarbeide med ledelsen på vegne av deg som NITO-medlem.

Du blir sikret en stemme på arbeidsplassen din. Derfor er det viktig at bedriftsgruppen er synlig på arbeidsplassen slik at både NITO-medlemmene og arbeidsgiver blir kjent med hva som rører seg av NITO-arbeid på egen arbeidsplass

Få ting er bedre enn engasjerte og aktive tillitsvalgte og bedriftsgrupper som utgjør en stor forskjell på arbeidsplassen. Ofte viser det seg at det er de bedriftsgruppene som oppnår de beste resultatene i form av en bedre lønnsutvikling og andre goder til det beste for NITO-medlemmene sine.

Vi i NITO vil sørge for at de som blir tillitsvalgte får en grundig og god opplæring. De tillitsvalgte får tilgang til gode verktøy til hjelp for å utøve rollen sin.

Skal vi skape jobber, er samarbeidet som skjer på arbeidsplassene hver dag noe av det aller viktigste vi har, og det må bevares.

Fem rådgivere som jobber for deg

I NITO er vi fem rådgivere som jobber dedikert med NITOs bedriftsgrupper. Ta kontakt med en av oss, så hjelper vi deg med å etablere en NITO bedriftsgruppe på arbeidsplassen din. Vi er her for deg.

Lyst å opprette bedriftsgruppe, eller har spørsmål om tillitsvalgt og bedriftsgrupper? Kontakt en av disse:

Disse er NITOs bedriftsgrupperådgivere