En bedriftsgruppe på arbeidsplassen gir deg mer utbytte av NITO-medlemskapet. Dette fordi det gir dere et felles talerør overfor bedriftens ledelse, og at det erfaringsvis gir langt større gjennomslagskraft enn det dere har som enkeltmedlemmer.

Bli litt bedre kjent med 45-åringen fra Nøtterøy, Tor Asbjørn Bjørnstad, som har ansvar for oppfølging av bedriftsgrupper i NITO region sør.

Stå sterkere sammen - lag en bedriftsgruppe

Hvor lenge har du jobbet som bedriftsgrupperådgiver?

Jeg startet å jobbe som rådgiver i NITO Vestfold i 2017. I tillegg til å være sekretær for avdelingsstyret og holde styr på alle arrangementene, fikk jeg tidlig ansvar for Intro 1 kurs (NITOs grunnopplæring for tillitsvalgte), drøftingsmøter og kurs i lønnssamtaler.

Det var såpass gøy at da det ble ledig stilling som bedriftsgrupperådgiver søkte jeg på den. Her har jeg vært siden februar 2021.

Hvordan havnet du i NITO?

Jeg har tidligere vært tillitsvalgt og synes det er viktig at flest mulig er med i en fagforening. I en hektisk hverdag er det godt å vite at man jobber med noe meningsfylt.

Hva er din viktigste oppgave som bedriftsgrupperådgiver?

Det er vanskelig å rangere, men jeg vil si at den viktigste oppgaven er å starte nye bedriftsgrupper. På den måten blir flere medlemmer både representert av en tillitsvalgt og omfattet av en tariffavtale.

Ellers er en stor del av jobben å støtte de tillitsvalgte i bedriftsgrupper, holde kurs og delta på drøftingsmøter.

Hvorfor er det så viktig å få på plass bedriftsgrupper på en arbeidsplass?

Det er fordi man i lovverket og avtaleverket har så mange flere rettigheter og goder, enn når man ikke har det på plass. Jeg pleier å si at det er i de gode tidene man bør få på plass tillitsvalgt, avtaler og samarbeid med ledelse, for da er man bedre rustet i nedgangstider.

Hva er den beste opplevelsen du har hatt i jobben din?

På det personlige plan var det å bistå et medlem i et drøftingsmøte etter arbeidsmiljølovens paragraf 15-1 (drøftelse ved oppsigelse). Vanligvis ender slike møter med oppsigelse, men i dette spesielle tilfellet hørte arbeidsgiver på argumentene våre og besluttet å beholde medlemmet.

Ellers er det alltid gøy å hjelpe til med å starte nye bedriftsgrupper med nysgjerrige og dyktige tillitsvalgte.

Hva lurer medlemmene på?

Det er alt fra lønnsforhandlinger, til reiseavtaler og overtid. Tillitsvalgte vil gjerne også vite hvordan man kan skape engasjement blant medlemmene.

Jeg har til og med fått spørsmål fra en administrerende direktør om jeg ikke kunne hjelpe til å starte bedriftsgruppe i bedriften hans.

Vi i NITO er opptatt å skape gode samarbeid og vinn-vinn situasjoner. Mange glemmer at det faktisk er i bedriftenes interesse å ha tillitsvalgte og bedriftsgrupper.

Hva slags utfordringer møter du i kontakt med medlemmene?

Det å være tillitsvalgt er som oftest et ubetalt frivillig verv. Noen ganger er det lett å få på plass en tillitsvalgt, og andre ganger er det mest utfordrende å få tak i den riktige personen.

Det jeg kan forsikre om, er at du som tillitsvalgt har et stort støtteapparat rundt deg som gir deg de verktøyene og den hjelpen du trenger for at du skal lykkes i rollen.

Lyst å opprette bedriftgruppe, eller har spørsmål om tillitsvalgt og bedriftsgrupper? Kontakt en av disse:

Disse er NITOs bedriftsgrupperådgivere