Som NITO-medlem kan du ta våre skreddersydde prosjektlederkurs, som gir ti studiepoeng og gjelder som en del av OsloMets masterprogram i erfaringsbasert ledelse (Executive Master of Management). 

Vil du lære mer om å lede prosjekter, eller bli tryggere i din rolle som prosjektleder? 

De to ulike studieemnene som NITO tilbyr i samarbeid med OsloMet er «Grunnleggende prosjektledelse – styring mot verdiskapende prosjekter» og «Videregående prosjektledelse - Prosjektledelse, teamarbeid og smidighet».

Grunnleggende prosjektledelse

Videregående prosjektledelse

Oppdatert og verdifull innsikt for å bli en bedre leder 

Torgeir Skyttermoen NY.jpg- I et arbeidsliv i stadig endring er kompetanseutvikling sentralt for alle arbeidstakere. Det nyopprettede masterstudiumet i ledelse gir deg innsikt i aktuelle utfordringer som dagens ledere står overfor, og styrker karrieremulighetene. Enten du jobber i en offentlig virksomhet eller innen organisasjons- og næringsliv, sier faglig ansvarlig ved OsloMet, Torgeir Skyttermoen.  

Studiet tilbyr oppdatert kunnskap om ledelse, organisering og samhandling med utgangspunkt i et norsk arbeidsliv.

- Det er lagt stor vekt på praksisrelevans, noe vi gjør gjennom både praktiske øvelser og at studentene tar med seg egne erfaringer inn i studiet, sier Skyttermoen.  

Fleksibilitet i gjennomføring og oppbygning bidrar til at studieemner og studiet som helhet, kan tas i et tempo som passer den enkelte. Studieemnene vil være tilgjengelige etter behov og kan tas i den rekkefølge du selv ønsker.

- Du som tar studiet skal kunne kople ny innsikt til egen arbeidssituasjon. I tillegg kommer du i et læringsfellesskap med andre medstudenter som gir anledning til diskusjon og erfaringsutveksling på tvers av virksomheter og bransjer, sier Skyttermoen.

- NITOs utdanningstilbud i prosjektledelse har vært populært i mange år. Vi løfter dette nå til et nytt nivå og tilbyr prosjektledelse på masternivå i samarbeid med OsloMet, sier seniorrådgiver Anne Dyve i NITOs kompetansesenter. 

Lærer deg rammene for det norske arbeidslivet 

I alle emnene er det ikke betingelser som gjelder for store amerikanske konsern som er utgangspunktet, slik det ofte kan være på en del masterutdanninger.

Det er den norske modellen, teamarbeid, organisering, markedsføring, strategi, prosjektledelse og HR er noen av temaene det treårige deltids-masterprogrammet går gjennom. 

- Du kan ikke fungere godt som leder eller medarbeider om du ikke skjønner spillereglene og rammene for arbeidslivet du inngår i. Den norske samarbeidsmodellen med vekt på tillit, medvirkning, partssamarbeid er alle sentrale premisser for utøvelse av lederrollen, sier Skyttermoen.