NITO-medlemmer kan ta våre prosjektlederkurs som tilbys i samarbeid med OsloMet. Disse gir ti studiepoeng og gjelder som en del av OsloMets masterprogram i erfaringsbasert ledelse (Executive Master of Management). Velg blant enkeltemner eller bygge opp en hel mastergrad.

De to ulike studieemnene som tilbys gjennom NITO er «Grunnleggende prosjektledelse – styring mot verdiskapende prosjekter» og «Digital transformasjon og ledelse».

Hva velger du?

Grunnleggende prosjektledelse

Digital transformasjon og ledelse

Oppdatert og verdifull innsikt for å bli en bedre leder 

Torgeir Skyttermoen NY.jpg- I et arbeidsliv i stadig endring er kompetanseutvikling sentralt for alle arbeidstakere. Det nyopprettede masterstudiet i ledelse gir deg innsikt i aktuelle utfordringer som dagens ledere står overfor, og styrker karrieremulighetene. Det sier sier Torgeir Skyttermoen (bildet) som er faglig ansvarlig ved OsloMet.  

- Studiet gir oppdatert kunnskap om ledelse, organisering og samhandling med utgangspunkt i et norsk arbeidsliv. Dette enten du jobber i en offentlig virksomhet eller innen organisasjons- og næringsliv, 

- Det er lagt stor vekt på praksisrelevans. Det er praktiske øvelser, studentene kan ta med seg egne erfaringer inn i studiet, understreker Skyttermoen.  

Fleksibilitet i gjennomføring og oppbygning bidrar til at studieemner og studiet som helhet, kan tas i et tempo som passer den enkelte. Studieemnene kan tas i den rekkefølge du selv ønsker.

- Du som tar studiet skal kunne kople ny innsikt til egen arbeidssituasjon. I tillegg kommer du i et læringsfellesskap med andre medstudenter som gir anledning til diskusjon og erfaringsutveksling på tvers av virksomheter og bransjer, sier Skyttermoen.

- NITOs utdanningstilbud i prosjektledelse har vært populært i mange år. Vi er glad for å løfte dette til et nytt nivå med prosjektledelse på masternivå i samarbeid med OsloMet, sier rådgiver Øystein Wee i NITOs kompetansesenter. 

Lærer deg rammene for det norske arbeidslivet 

I alle emnene er det ikke betingelser som gjelder for store amerikanske konsern som er utgangspunktet, slik det ofte kan være på en del masterutdanninger.

Det er den norske modellen, teamarbeid, organisering, markedsføring, strategi, prosjektledelse og HR som er noen av temaene det treårige deltids-masterprogrammet går gjennom. 

- Du kan ikke fungere godt som leder eller medarbeider om du ikke skjønner spillereglene og rammene for arbeidslivet du inngår i, sier Skyttermoen.

- Den norske samarbeidsmodellen med vekt på tillit, medvirkning, partssamarbeid er alle sentrale premisser for utøvelse av lederrollen, avslutter Skyttermoen og oppfordrer NITO-medlemmer til å melde seg på.

Les mer om grunnleggende prosjektledelse

Les mer om digital transformasjon og ledelse