Ulykkesforsikring_slalom.jpg

Sjekk pris på NITO Ulykkesforsikring

Har du tenkt over konsekvensene ved å ikke ha en ulykkesforsikring? Blir du skadet i en ulykke, får du umiddelbar hjelp hos lege eller på sykehus, men noen ulykkesskader trenger lang og spesialisert behandling og vil noen vil i tillegg påvirke deg for resten av livet.

En ulykkesforsikring gir deg økonomisk trygghet hvis du blir utsatt for en ulykke og får skader på grunn av den.

Få utbetaling fra ulykkesforsikringen ved varige mén

Er du uheldig og blir konstatert varig medisinsk invalid etter en ulykkeskade, som for eksempel kroniske smerter etter et benbrudd, er en ulykkesforsikring god å ha.

En ulykkesskade kan gi ulik grad av varige skader noe som igjen gir utslag i hvor stor en erstatning fra en forsikring kan gi. Graden av medisinsk invaliditet fastsettes av lege/spesialist på grunnlag av Arbeids- og sosialdepartementets invaliditetstabell.

Mange nordmenn blir skadet hvert år

Ifølge Folkehelseinstituttet blir over 300.000 personer skadet i året. De vanligste skadene skjer ved ulykker i hjemmet og under fritidsaktiviteter. Det er flest unge og voksne menn som skader seg i fritidsulykker.

Blir du skadet eller syk på grunn av en ulykkesskade, kan en ulykkesforsikring gi erstatning for varig medisinsk invaliditet og for utgifter til medisinsk behandling.

Hva er en ulykkesskade? En ulykkesskade er en fysisk skade på kroppen som er forårsaket av en plutselig og uventet, ytre, fysisk hendelse. En ulykkesskade er altså et ulykkestilfelle som skjer i forsikringstiden. Har du NITO Ulykkesforsikring dekkes også plutselige og uforutsette skader som skyldes fall, vridningsskader, og brudd som følge av hard og/eller feil landing etter hopp.

Bruddskader - få kompensasjon og dekket behandlingsutgifter

Hildegun.jpg- Skadeavdelingen i Tryg Forsikring ser en tydelig oppgang i håndledd- og ankelbrudd fra fallskade i naturen, sier Hildegunn Midtbø Berge (bildet), produktspesialist i Tryg Forsikring.

- Men andre brudd kan også skje. Får du et komplisert brudd i et leggbein, kan dette påvirke arbeid og helse over tid. Har du NITO Utvidet Ulykkesforsikring får du opptil 10.000 kroner i kompensasjon som følge av beinbruddekningen. I tillegg kan du få dekket behandlingsutgifter som fort kan utgjøre noen tusen kroner.

- Hvis foten er varig skadet, vil man også kunne få erstatning for varig medisinsk invaliditet. Dette avklares når saken er ferdigbehandlet og skaden er vurdert stabil, forteller produktspeisalisten. 

Tannskader kan bli dyrt - ulykkesforsikring god å ha

Ifølge skadetallene til Tryg Forsikring skjer typiske ulykkesskader ved at man velter på sykkel, faller på ski eller sklir i trapper.

- Det kan fort bli store utgifter til for eksempel tannskader. Å gå til tannlege er dyrt og en ulykkesforsikring kan hjelpe med både umiddelbare og langsiktige kostnader til tannbehandling, sier Midtbø Berge.  

Senskader på tenner grunnet en ulykke er ikke uvanlig. En ulykkesforsikring kan hjelpe med kostnadene.

Gode grunner til å ha NITO Utvidet Ulykkesforsikring

  • Forsikringen omfatter hele familien. Barn er omfattet av forsikringen helt ut forsikringsåret de fyller 21 år.
  • Er du alene kan du få nærmere 4,8 millioner kroner (45G) ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Et slikt beløp kan lette hverdagen betraktelig.
  • Forsikringen dekker behandlingsutgifter ved ulykkesskade med inntil fem prosent av forsikringssummen du får ved medisinsk invaliditet.
  • Du kan motta inntil 10.000 kroner i erstatning for beinbrudd.

Dekningene som er beskrevet over er en del av NITO Utvidet Ulykkesforsikring. 

Sjekk fordeler og priser på NITO Ulykkesforsikring