Sjekk pris på NITO Ulykkesforsikringer

Ifølge Folkehelseinstituttet blir over 300.000 personer skadet hvert år, og de vanligste skadene skjer ved ulykker i hjemmet og under fritidsaktiviteter. Blir du skadet i en ulykke, får du umiddelbar hjelp hos lege eller på sykehus, men noen ulykkesskader trenger lang og spesialisert behandling, og noen vil i tillegg kunne påvirke deg resten av livet. Hvis du har ulykkesforsikring, får du økonomisk hjelp ved både kortvarige og langvarige skader.

Det er flest unge og voksne menn som skader seg i fritidsulykker. 

Hva er en ulykkesskade? 

En ulykkesskade er en fysisk skade på kroppen som er forårsaket av en plutselig og uventet ytre, fysisk hendelse.

Har du en av NITOs ulykkesforsikringer, dekkes også plutselige og uforutsette skader som skyldes fall, vridningsskader, og brudd som følge av for eksempel hard og/eller feil landing etter hopp. Ulykkesforsikringen gjelder kun for ulykkestilfeller som inntreffer i forsikringstiden. 

Bruddskader

Therese Nielsen Haugland.jpegIfølge skadetallene til Tryg Forsikring skjer typiske ulykkesskader ved at man velter på sykkel, faller på ski eller sklir i trapper sier Therese Nielsen Haugland (bildet), produktsjef i Tryg Forsikring. 

Får du et komplisert brudd i et leggbein, kan dette påvirke arbeid og helse over tid. Har du NITO Utvidet Ulykkesforsikring får du opptil 10.000 kroner i kompensasjon gjennom beinbruddsdekningen. I tillegg kan du få dekket behandlingsutgifter som fort kan utgjøre noen tusenlapper. 

- Hvis foten blir varig skadet, vil man også kunne få erstatning for varig medisinsk invaliditet. Dette avklares når saken er ferdigbehandlet og skaden er vurdert stabil, forteller produktspesialisten.  

Tannskader kan bli dyrt - ulykkesforsikring god å ha 

Skader du tennene i en ulykke kan det fort føre til store utgifter. Senskader på tenner grunnet en ulykke er heller ikke uvanlig. 
 
- Å gå til tannlege kan fort bli dyrt. Med en ulykkesforsikring kan du få hjelp både med de umiddelbare og de langsiktige kostnadene til tannbehandlingen, sier Nielsen Haugland.   

Erstatning fra ulykkesforsikringen ved varige mén 

Er du uheldig og blir konstatert varig medisinsk invalid etter en ulykkeskade, som for eksempel kroniske smerter etter et benbrudd eller et avrevet korsbånd, er en ulykkesforsikring god å ha.

En ulykkesskade kan gi ulik grad av varige skader noe som igjen gir utslag i hvor stor en erstatning fra en forsikring kan gi. Graden av medisinsk invaliditet fastsettes av lege/spesialist på grunnlag av Arbeids- og sosialdepartementets invaliditetstabell

Gode grunner til å ha NITO Utvidet Ulykkesforsikring

  • Forsikringen omfatter hele familien. Barn er omfattet av forsikringen helt ut forsikringsåret de fyller 21 år.
  • Er du alene kan du få over 5 millioner kr (45G) ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Et slikt beløp kan lette hverdagen betraktelig.
  • Forsikringen dekker behandlingsutgifter ved ulykkesskade med inntil fem prosent av forsikringssummen du får ved medisinsk invaliditet.
  • Du kan motta inntil 10.000 kr i erstatning for beinbrudd.

Dekningene som er beskrevet over er en del av NITO Utvidet Ulykkesforsikring. 

Sjekk fordeler og priser på NITO Utvidet Ulykkesforsikring