slalom_fjell_shutterstock.jpg

Ifølge Folkehelseinstituttet registreres det årlig i overkant av 300.000 pasienter med skade. De vanligste skadeårsakene er ulykker i hjemmet og i ulike fritidsaktiviteter. En av tre ulykker skjer i hjemmet, mens en stor andel av ulykkene kan knyttes til fritidsaktiviteter. Forekomst av fritidsulykker er høyest for ungdom og unge voksne, der det er en klar overvekt av menn blant de skadde.

En ulykkesforsikring gir deg økonomisk trygghet hvis du blir utsatt for en ulykke og får skader på grunn av den.

I forsikring defineres en ulykkesskade som skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uventet ytre, fysisk hendelse.

Forsikringsvilkår oppleves ofte som kompliserte. Forsikring eller forsikringsvilkår er kanskje ikke det som opptar oss mest i hverdagen. En forsikring skal bare være der, helt til det skjer noe som gjør at du får nytte av den.

Det kan selvfølgelig være fint å få dekket TV-en som plutselig falt ned fra veggen, eller bilen som noen hadde bulket mens du var inne på butikken. Men har du tenkt over konsekvensene ved å ikke ha en ulykkesforsikring?

Vær forsiktig på fjell- og skogstur

Rakel bilde.jpg

- Skadeavdelingen i Tryg Forsikring ser en tydelig oppgang i håndledd og ankelbrudd fra fallskade i naturen, - spesielt etter korona slo inn for fullt sier Rakel Olava Mørch, produktspesialist i Tryg Forsikring.

- Men andre brudd kan også skje når man er ute på tur. Får du et komplisert brudd i et leggbein, kan dette påvirke arbeid og helse over tid. Har du NITO Utvidet Ulykkesforsikring får opptil 10.000 kroner i ren kompensasjon som følge av beinbruddekningen. I tillegg kan du få dekket behandlingsutgifter som kan utgjøre noen tusen kroner.

- Hvis det viser seg at foten er varig skadet, vil det også være mulig å motta erstatning for varig medisinsk invaliditet. Dette avklares når saken er ferdigbehandlet og skaden er vurdert stabil.

Hold balansen

- Andre typiske ulykker er at man mister balansen og faller på tur, velter på sykkel, faller på ski eller sklir i trapper utendørs eller innendørs, fortsetter Mørch. - Det blir fort mye utgifter til for eksempel tannskader.

Gode grunner til å ha NITO Utvidet Ulykkesforsikring

  • Du kan få opptil 4.500.000 kroner ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Et slikt beløp kan lette hverdagen betraktelig.
  • Forsikringen dekker behandlingsutgifter ved ulykkesskade med inntil fem prosent av forsikringssummen du får ved medisinsk invaliditet.
  • Forsikringen omfatter hele familien. Barn er omfattet av forsikringen helt ut det forsikringsåret de fyller 21 år.
  • Du kan motta inntil 10.000 kroner i erstatning for beinbrudd.

Dekningene som er beskrevet over er en del av NITO Utvidet Ulykkesforsikring. 

Les mer om NITO Ulykkesforsikring