Gå til innhold

NITO Innboforsikring Fritidsbolig

NITO Innboforsikring Fritidsbolig har Trygs beste vilkår og akkurat de samme gode dekningene som med NITO Innboforsikring hjemme.

Mann og kvinne sitter på trammen til en sommerbolig med maritimt miljø. FOTO: Tryg

Er du riktig forsikret? Snakk med oss

NITOs forsikringssenter kan ta en gratis gjennomgang av dine forsikringer og gi gode råd for å sikre at du er dekket på beste måte.

 

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor er det egne dekninger for sameiet bolig

Noen dekninger gjelder for sameiet bolig fordi man ved felles bygningsforsikring ikke står fritt til å velge egenandel. Med sameiet bolig menes bolig som sammen med andre boenheter inngår i et sameie med felles bygningsforsikring.

Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen kan kjøpes for medlemmets fritidsbolig i Norden – på den adressen som er oppgitt til NITO.

Forsikringen gjelder ikke for pendlerbolig, utleiebolig, ekstra bolig som benyttes av barn under studier, campingvogn, campingbil, båt samt ferieleilighet i utlandet.

Forsikringen gjelder under flytting på gammel og ny adresse i hele flytteperioden.

Gjelder forsikringen ved midlertidig lagring av innbo?

Forsikringen gjelder i Norden for ting som er midlertidig borte fra forsikringsstedet og lagret innbo. Dette gjelder også for ting som står for salg, eller som er flyttet til nytt bosted.

Lagret innbo er omfattet når det midlertidig befinner seg i bygning, eller i container på inngjerdet og sikret lagerområde eller boligrom utenfor forsikringsstedet.

Gjelder innboforsikringen for fritidsbolig ved flytting?

Ved flytting innen Norden omfatter forsikringen tyveri av og skade på eiendeler både på gammel og ny adresse i hele flytteperioden så lenge gjenstandene under flytting er forsvarlig sikret og pakket.

  • flytting utført av andre enn transportbyrå, idrettslag, forening og lignende – omfattet med inntil forsikringssum per skadetilfelle
  • flytting utført av transportbyrå, idrettslag, forening og lignende er omfattet med inntil 40.000 kroner per skadetilfelle
Hva omfattes av Innboforsikring for fritidsbolig og hva omfattes av Hytteforsikring?

En innboforsikring omfatter i utgangspunktet innbo og løsøre. Ting som løsner/faller ned hvis du snur huset ditt «på hodet». En hytte-/bygningsforsikring omfatter skader på bygningsmassen, herunder også integrerte hvitevarer, glassruter og sanitærporselen.

Er fritidsboligen en leilighet (borettslag/sameie), vil integrerte hvitevarer, glassruter og sanitærporselen likevel være dekket på din NITO Innboforsikring Fritidsbolig. Dette fordi bygningsforsikringen ikke er en individuell forsikring, men en forsikring kjøpt av borettslaget/sameiet.

Samme forhold gjelder for Rettshjelp i innboforsikringen. Rettshjelp på innboforsikring gjelder når sikrede er part i tvist som angår leiligheten. Er fritidsboligen en hytte, vil en slik tvist være dekket på hytte-/bygningsforsikringen.

Jeg leier ut hele eller deler av fritidsboligen min, er dette dekket på NITO Innboforsikring Fritidsbolig?

Forsikringen omfatter økonomisk tap ved utleie av hele eller deler av bolig på forsikringsstedet inntil 500.000 kroner. Leietakers eiendeler er ikke dekket. Følgende er dekket:

  • Skadeverk på innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester
  • Tyveri og underslag av innbo og løsøre utført av leietaker eller leietakers gjester
  • Erstatning ved tapt husleieinntekt hvis leietaker ikke betaler leie i henhold til leieavtalen
  • Utgifter i forbindelse med utkastelse
Vi har en liten båt liggende på fritidsboligen, er den dekket under NITO Innboforsikring Fritidsbolig?

Fritidsbåt til og med 15 fot, og båtmotor til og med 10HK dekkes med til sammen 20.000 kroner.

Dekningen er for brann eller tyveri fra forsikringsstedet.

Vi har montert boblebad/badestamp ute på hytta, hvordan er denne dekket av NITO Innboforsikring Fritidsbolig?

Badestamp som «står løst» dekkes av forsikringen, vanligvis vil større badestamper være fastmontert og være tilkoblet vann/strøm – disse omfattes av bygningsforsikringen. 

Vi har alle skiene våre stående på fjellet. Er disse dekket av forsikringen og hvordan må de eventuelt oppbevares?

Ski og skiutstyr er omfattet av forsikringen. Disse bør oppbevares i låst bygning på forsikringsstedet når man ikke er på hytten, da dekkes tap ved et eventuelt innbrudd fullt ut.