Therese Nielsen Haugland.jpegUføreforsikring og livsforsikring er det mange kaller personforsikringer og som det for de fleste er fornuftig å ha. 

Livsforsikring – sikrer de du er glad i

- Forsørger du flere enn deg selv bør du ha en forsikring som sikrer dine kjære om du skulle falle fra, sier produktsjef i Tryg, Therese Nielsen Haugland (bildet). 

- Den gir dine nærmeste en ekstra økonomisk trygghet i en ellers vanskelig situasjon.

Det er også viktig at du definerer hvem som skal motta utbetalingen, spesielt om du er samboer. Har dere felles boliglån, er det lurt å tegne en livsforsikring som dekker så mye av lånet at den andre halvparten kan klare å betjene det alene. 

- Mange har en livsforsikring de har tegnet selv eller via jobben, men selv om du har en forsikring er det viktig å sjekke vilkårene og hva den faktisk inneholder, fortsetter hun.

NITO-medlemmer kan kjøpe NITO Livsforsikring hos Tryg til en svært god medlemspris. Du velger selv størrelsen på forsikringssummen og hvem som skal motta pengene. Er du usikker på hva du faktisk trenger.

NITO Livsforsikring til medlemspris

Uføreforsikring – mot inntektstap

Uføreforsikring er kanskje den viktigste forsikringen mange velger å ikke ha. Har du en årslønn på rundt 700.000 kroner, kan inntekten din reduseres med hele 50 prosent dersom du blir ufør eller langvarig syk.

- En uføreforsikring kan begrense inntektstapet ditt slik at du og familien kan leve omtrent som før, sier Therese Nielsen Haugland.

- Det kan ta tid å avklare om en arbeidsuførhet er varig. NITO sin uføreforsikring har ikke bare en gunstig pris. Den gir også månedlige forskuddsutbetalinger allerede etter tolv måneders sykemelding i tillegg til en engangsutbetaling hvis du blir varig arbeidsufør. Det er en god medlemsfordel som gir ekstra trygghet, sier hun.

Dekket via arbeidsgiver?

Mange er dekket av bedriften de jobber for, men ikke alle. Tryg anbefaler at du sjekker med din arbeidsgiver om du er omfattet av en uføreforsikring gjennom jobben. Du bør også sjekke Norskpensjon.no, som gir informasjon om du har privat uføreforsikring fra tidligere arbeidsforhold gjennom fripoliser.

Dess høyere inntekt, dess større inntektsfall ved langvarig sykdom. - Har du en høy inntekt bør du kanskje ha en ekstra uføreforsikring utover det du får fra folketrygden og fra arbeidsgiver, sier Haugland.

- Er du usikker anbefaler jeg en rådgivningssamtale med forsikringsrådgiver. Da sikrer du at du blir riktig forsikret ut ifra dine behov og ønsker.

Antall arbeidsuføre øker – vær føre var

Antall uføretrygdede i Norge øker. I følge NAV var 10,7 prosent av Norges befolkning uføretrygdede per 2022. Det blir også flere yngre arbeidsuføre, noe som skyldes en økning i psykiske lidelser blant unge.

Andre årsaker til arbeidsuførhet er muskel- og skjelettsykdommer, sykdommer i nervesystemet, skader, forgiftning og vold.

NITO Uføreforsikring til medlemspris