Ingeniører uten grenserjulegave TRAX Waste for Warmth Kenya.jpg

Det er mulig å gi teknologisk kompetanse i julegave! NITO samarbeider med Ingeniører uten grenser og utfordrer deg og din arbeidsplass til å gi en litt annerledes gave.

- Gi en julegave med mening, gi en julegave som er med på å bidra til et bedre liv for andre, sier NITO-president Trond Markussen

Les om prosjekter og hvordan bidra

Bli med på innsatsen for ren energi, rent vann, avfallshåndtering, plastgjenvinning og teknologisk kompetansedeling til samfunn som virkelig trenger det. 

Gaven Markussen snakker om, går til IUGs arbeid med lokal kompetansebygging i lav- og mellominntektsland. Dette skjer ofte i form av Master med Mening (MmM), prosjekter som gir engasjerte ingeniørstudenter og veiledere mulighet til å bruke teknologisk kompetanse der den gir umiddelbar positiv konsekvens for folks hverdagsliv.

Din gave gjør at flere frivillige kan dele teknologi og ingeniørfaglig kompetanse til beste for enkeltmennesker og  lokalsamfunn.