Gunnar Brattli heis 2.jpg

- Vi har alle et ønske om en pen avslutning på livet, altså når du går av med pensjon så skal du oppleve gode dager og ha nok å rutte med. Når vi topper den allerede gode pensjonsordningen vi har med å gi avtalefestet pensjon (AFP) til alle ansatte i selskapet er det selvfølgelig kostbart, men jeg mener det er verdt det, sier Gunnar Brattli.

Han er daglig leder i Heisplan. Selskapet har 28 ansatte. I 2023 fikk de egen NITO-gruppe og tariffavtale opp mot arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Pensjon var blant det som var oppe til diskusjon.

Ordningen med AFP til alle er stipulert til en merkostnad på ca 1 million kroner i året.

- Billig er det ikke akkurat, men det er viktig å se et større bilde i dette, påpeker bedriftslederen.

Han forklarer:

- Vi er opptatt av å ha ordnede forhold og at alle skal trives hos oss. Vi er et selskap i vekst, oppdragene står i kø, og det er ingen hemmelighet at noe av grunnen til at vi makser ut på pensjon er å tiltrekke oss god arbeidskraft.

Ekstra trygghet – ikke bare for NITO-medlemmene

- AFP er en trygghet for alle ansatte, og vi er stolt av å kunne tilby det. Den viktigste ressursen vi har er våre ansatte og det må vi bygge videre på. Folk må føle seg verdsatt, sier lederen.

- Å bli en tariffbedrift er et kvalitetsstempel i seg selv, understreker han.

Lederen er glad for avtalen mellom NITO og Virke. Han påpeker at det er NITO-medlemmene i selskapet som har vært pådrivere i prosessen, og at det er et godt kompaniskap mellom ledelse og ansatte.

Vil også styrke kompetansen

Han er også opptatt av at medarbeiderne oppdaterer sin kompetanse. Selskapet vil tilrettelegge mer for etterutdanning.

- AFP og mer etterutdanning gjør oss mer konkurransedyktig i kampen om de flinke folka, sier han.

- Og jo flere av våre ansatte som vil melde seg inn i NITO, jo bedre er det, sier bedriftslederen.

NITOs kurs, videreutdanninger og arrangementer

Bli NITO-medlem

Går foran og litt i motstrøm

Andreas Moen liste.jpg

NITOs pensjonsekspert Andreas Moen (bildet) mener det Heisplan gjør er et eksempel til etterfølgelse.

- Dessverre tenker ikke alle bedrifter som Heisplan. For å unngå å gi AFP er det flere selskaper som ikke melder seg inn i arbeidsgiverorganisasjonene NHO og Virke, og som unngår tariffavtale. De vil unngå å betale for en AFP som flere av oss nå tar for gitt.

- Mange bedrifter er heller ikke klar over hvor store skattefordeler det er for ansatte som ligger i innskuddspensjon, og makser derfor ikke rammen på 7 % av lønn, sier Moen.

Han er enig i det daglig leder i Heisplan peker på, at bildet er større.

- Arbeidslivet i Norge er godt fordi det er et konstruktivt samarbeid mellom alle parter. Vi vil hverandre vel. Gode ordninger som god pensjon og AFP er en del av sikkerhetsnettet for den enkelte, enten du er leder eller medarbeider, sier Moen.

Hva er AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen din. Det er store forskjeller mellom ordningene i privat og offentlig sektor.

  • I privat sektor er det mange som ikke er omfattet av AFP, ettersom arbeidsgiver ikke har tariffavtale
  • I offentlig sektor er alle arbeidstakere omfattet
  • Både i privat og offentlig sektor gjelder det vilkår for å få rett på AFP
  • En fellesnevner mellom privat og offentlig sektor er at du må være tilsluttet ordningen på det tidspunkt du ønsker å ta ut AFP. Og i begge sektorer kan uttak tidligst skje når du er 62.

Les mer om AFP og pensjon 

Ser fram til videre samarbeid

Trygve Myhre er tillitsvalgt og leder av NITOs bedriftsgruppe i Heisplan. Han er glad for det konstruktive samarbeidet med ledelsen og mener god pensjon og AFP bidrar til mer stabilitet og forutsigbarhet.

Heisplan Trygve Gunnar uten logo.jpg

- Med dette på plass vil vi enklere kunne beholde og tiltrekke oss arbeidskraft. Det gjør oss mer konkurransedyktig i markedet, sier Myhre (til venstre på bildet, her sammen med Gunnar Brattli).

Sammen med resten av bedriftsgruppa ser Myhre fram til videre dialog med ledelsen, både når det gjelder daglig drift, goder for de ansatte og ikke minst inn i lønnsforhandlinger for NITO-medlemmene.