Gå til innhold

Vil du ha besøk av NITOs bedriftsgruppeteam?

Vil du ha besøk av NITO på din arbeidsplass? Vårt bedriftsgruppeteam hjelper nye og veletablerte grupper. Trenger du hjelp til å danne ny NITO-gruppe på din arbeidsplass?

NITOs-bedriftsgruppeteam-NT-04898_1920.jpg

Bedriftsgruppeteamet i NITO er din støttespiller og bistår når du vil danne en bedriftsgruppe, eller når du som tillitsvalgt trenger litt ekstra hjelp. Gjennom en gruppe på arbeidsplassen ivaretas vi, som medlemmer av NITO, bedre.

Bedriftsgruppeteamet

Kontaktpersoner Arbeidsområde Kontakt
NITO Nord 97973543
NITO Midt 92066651
NITO Vest 91532913
NITO Sør 40455050
NITO Øst 41176416
NITO Oslo og Akershus 92084723
     

Q&A - Hva er forskjellen på en bedriftsgruppe og en konserngruppe?

Å stå sammen i en bedriftsgruppe kan gi ekstra rettigheter og muligheter som NITO-medlem. Avtale mellom arbeidsgiverorganisasjonen og NITO, eller direkte mellom arbeidsplassen og NITO-medlemmene regulerer dette.

Bedriftsgruppe

En bedriftsgruppe består av alle NITO-medlemmene i en bedrift/virksomhet, som utgjør en juridisk enhet.

Dersom bedriften er lokalisert på flere geografiske steder, kan det etableres lokale grupper med tillitsvalgte på de ulike lokasjonene. Alle er medlemmer av en felles bedriftsgruppe.

Konserngruppe

Med konserngruppe menes en samling av to eller flere bedriftsgrupper innenfor en gruppe av virksomheter som kaller seg et konsern eller tilsvarende. Konserngrupper kan befinne seg innenfor privat, kommunalt eller Spekters avtaleområde.

Etatsgruppe

Med etatsgruppe menes samling av to eller flere bedriftsgrupper innenfor det som normalt omtales som en etat eller virksomhet i staten.

Endringer?

Har det skjedd/kjenner du til endringer i bedrifts- eller tillitsvalgtstruktur som påvirker medlemmenes plassering eller rettigheter og tilganger for tillitsvalgte, ta med NITO.

Kontakt NITO

Mandag - fredag kl 09.00-15.00

Bygg kompetanse med NITO - sjekk vårt kurstilbud:

Alle NITOs tillitsvalgtkurs finner du under menypunktet Tillitsvalgt i kursoversikten

Meld deg gjerne på både NITO Intro 1, 2 og 3 for ditt avtaleområde med det samme. Det er lettere å finne tid i kalenderen om kursene er planlagt i god tid.