Anne Kathrine Fokk innendørs liste foto.jpg
NITO-advokat Anne Kathrine Fokk.

- Etter snaue to måneder i jobben fikk jeg beskjed om komme på kontoret til sjefen min. Han fortalte at jeg ikke fikk fortsette i jobben og sa at om 14 dager når oppsigelsestiden er omme, er det slutt på arbeidsforholdet.

Dette forteller et svært overrasket NITO-medlem som ønsker å være anonym.

Ingeniøren forteller om urettferdig behandling og manglende profesjonalitet hos arbeidsgiver. Det manglet skriftlig beskjed, det var manglende oppfølging og tilbakemelding underveis i arbeidsforholdet.

- Jeg ventet på en skriftlig oppsigelse og tok i mellomtiden kontakt med NITO. Først etter at NITO-advokat Anne Kathrine Fokk ble satt på saken fikk jeg en skriftlig oppsigelse, forteller ingeniøren.

Skal få mulighet til å forbedre seg

- Etter en ansettelse skal en medarbeider få tilbakemeldinger underveis, det skal være gode begrunnelser og råd slik at det legges til rette for at medarbeideren har mulighet til å forbedre sine prestasjoner, forklarer Fokk.

Les mer om dine rettigheter: Prøvetid – bare på prøve?

- I dette tilfellet hadde ikke arbeidsgiver tatt initiativ til samtaler med arbeidstaker hvor det kunne blitt gitt tilbakemelding på at de ikke var fornøyd med hans arbeidsprestasjoner. Det ble ikke gjennomført noe formelt drøftelsesmøte. Arbeidsgiver kunne ikke vise til at de hadde gjort noe for å forbedre situasjonen, forteller hun.

Innkalling til drøftelsesmøte: Dette bør du som arbeidstaker vite

Trakk oppsigelsen tilbake

NITO-advokaten krevde forhandlingsmøte mellom NITO, den ansatte og bedriften.

- I dette møtet påpekte NITO bedriftens manglende oppfølging av den ansatte og at det ikke var kommunisert til arbeidstaker at han måtte endre på sine prestasjoner, sier Fokk.

På slutten av forhandlingsmøtet valgte arbeidsgiver å trekke oppsigelsen tilbake, og det ble avtalt at det skulle gjennomføres en tettere oppfølging av arbeidstaker.

God hjelp med lover og regler – og en advokat fra NITO

NITO-medlemmet er i dag fortsatt ansatt i bedriften og er i dag utenfor prøvetiden. Det har vært et møte med sjefen for å «rense lufta» for slik å forbedre kommunikasjonen mellom dem. For øyeblikket er imidlertid både han og flere andre permittert på grunn av manglende ordreinngang.

- Jeg ser ikke noe framtid i denne jobben, sier NITO-medlemmet. - Jeg synes bedriften har oppført seg litt lugubert og jeg ble overrasket over hvor lite de har fulgt opp av sine forpliktelser. Uten NITO hadde jeg sannsynligvis gitt meg. Det var godt å få hjelp av noen som kan hvilke lover og regler som gjelder.

Etter at NITO-medlemmet ble permittert, har han søkt nye jobber og også fått tilslag. Han er optimistisk med tanke på sin nye jobbhverdag i en annen bedrift.