Søk på deg selv, og få et inntrykk av hvordan du framstår. Hvordan vil du framstå? Hva bør eventuelt endres?

Ditt digitale bilde

Det du har på din CV er knyttet til et jobbsøk. Hva som ellers er å finne om deg på nett og i sosiale medier vil også ha en betydning. I denne videoen utfordres du om ditt digitale bilde.

Hva er forskjellen på CV og LinkedIn?

Det er forskjell på CV og LinkedIn-profil. Lær hvordan du utnytter de ulike formatene på en best mulig måte.

Engasjer deg i våre fagnettverk

Over 10.000 NITO-medlemmer deltar i ett eller flere av NITOs fagnettverk. Det er egne fagnettverk for alt fra IKT til geomatikk. Ved å utvide nettverket ditt og å delta i et fagnettverk vil øke sannsynligheten for å få jobb.

Velg det nettverket som passer deg

Modul 5: Jobbintervjuet

Modul 3: Oppbygning av CV og søknad

Forside – alle moduler