Ingeniører og teknologer er stolte av faget sitt. Som NITO-medlem kan du engasjere deg i forskjellige fagnettverk. Det koster ikke noe å være med, og du kan melde deg inn i så mange nettverk du ønsker.

Dette er en god arena for faglig oppdatering, nettverksbygging og utveksling av erfaring med bransjekollegaer. Gjennom nettverkene kan du også påvirke NITOs politiske arbeid.

Lyst til å være med i et fagutvalg?

Fagutvalgene gir innspill i utviklingen av faglige tilbud og fagpolitiske saker. Fagutvalget er tilknyttet et spesifikt fagnettverk og er viktige stemmer for denne gruppen medlemmer.

Bli med og bidra!

Aktuelle fagkurs