Søk om nordisk gjestemedlemsskap

Søknadskjema for gjestemedlemsskap i et av de andre Nordiske samarbeidslandene

Gjestemedlemskapet innvilges for ett år av gangen og kan ha varighet i inntil tre år.

Vi har avtale med følgende ingeniørorganisasjoner:

 • Ingeniørforeningen i Danmark - IDA
 • Sveriges Ingenjörer - SI
 • Insinööriliitto IL ry - Union of Professional Engineers in Finland
 • Tekniikan Akateemisten Liitto TEK - Finnish Association of Graduate Engineers 
 • Driftingenjörsförbundet i Finland - DIFF
 • Tekniska Föreningen i Finland - TFiF
 • The Association of Chartered Engineers in Iceland - VFI
 • The Icelandic Society of Engineers - TFI

Vi har avtale med følgende bioingeniørorganisasjoner: 

 • Danske bioanalytikere - dbio
 • Félag Lifeindafrædinga - Icelandic Association of Biomedical Scientists
 • Vårdförbundet

Er du medlem av en av disse nordiske organisasjonene og arbeider midlertidig i et annet nordisk land, kan du oppnå gjestemedlemskap i en organisasjon i landet du arbeider i.

Gjestemedlemskapet gir samme fordeler og rettigheter som vanlig medlemskap, unntatt stemmerett i styrende organer.

Dekning av utgifter i forbindelse med en eventuell arbeidsrettssak for et gjestemedlem skal avtales særskilt mellom organisasjonene.

Gjestemedlemskapet er gratis når kontingenten til moderorganisasjonen er betalt.

Avtale om gjestemedlemskap

Avtale om gjestemedlemskap bioingeniører

Søk om å få EUR ING-tittel

 • Du kan søke om tittelen EUR ING (Euroingeniør) når du har sju års utdanning og praksis tilsammen.
 • Et tilleggskrav er at du må ha vært medlem av NITO eller Tekna i minst tre måneder og betalt medlemskontingenten.

Det er Engineers Europe som godkjenner og administrerer tittelen EUR ING. Les mer om hvordan du søker om EUR ING tittel

For å få utstedt EUR ING tittelen må du betale en administrasjonskostnad som tilsvarer 200 euro. EUR ING tittelen har en gyldighet på fem (5) år og kan fornyes.