Skaff deg spesialistgodkjenning

Som medlem av BFI kan du søke om spesialistgodkjenning for bioingeniører. Dette er en perfekt ordning for deg som vil fordype deg mer i eget fagfelt, og bidrar til dokumentert faglig kompetanseutvikling. Det kan dessuten gi deg økonomisk tillegg i lønnen din (b-del).

Søk om spesialistgodkjenning

bioingeniør bred.jpg

Søk om støtte til videreutdanning og forskning

BFI sitt studiefond bidrar også til faglig utvikling. Her har du som medlem mulighet til å søke om støtte til å lage postere og få dekket kostnader knyttet til presentasjoner på nasjonale og internasjonale konferanser. Studiefondet gir også støtte til videreutdanning og forskning.

Søk om støtte fra Studiefondet

Rabatterte priser på kurs og konferanser

BFI gir deg også svært god medlemspris på egne kurs og konferanser. BFI tilbyr kurs andre ikke tilbyr, med innhold som alltid er oppdatert og spesielt tilpasset bioingeniørers arbeidshverdag.

Kurs fra BFI

Bli med i et fagnettverk

Har du lyst til å motta informasjon som er relevant for dine interesser? Bli med i ett eller flere av BFI sine fagnettverk. Nettverkene skal gi målrettet informasjon til bioingeniører innenfor ulike fagområder.

Mer om BFIs fagnettverk

Er du student?

NITO har inngått en avtale med MedEasy.no. De tilbyr et digitalt læringsunivers for helseundervisning. NITO-medlemmer får 20 prosent avslag på abonnementene «faglig påfyll» eller «semestertilgang».

MedEasy er en mobilapp med forelesninger i blant annet mikrobiologi, smittevern, anatomi, fysiologi og biokjemi. Du får enkel og grei rabattert tilgang ved å velge NITO som fagforening ved kjøp av et av de nevnte abonnementene.

Medeasy.no (ekstern lenke)

Bidra i utviklingen av bioingeniørfaget

Deltakelse i BFIs styre, råd og utvalg gir deg som medlem en unik mulighet til å øke egen kompetanse, påvirke utviklingen av bioingeniørfaget og utvide ditt fagnettverk. BFI har rådgivende utvalg innen de ulike fagdisiplinene, samt forskning og utdanning.

BFIs styre, råd og utvalg

Bioingeniøren rett i postkassa

Som BFI-medlem får du tilsendt det vitenskapelige tidsskriftet Bioingeniøren ni ganger i året.

Betingelser for medlemskap

Husk at medlemskap i BFI forutsetter medlemskap i NITO. Medlemskap i BFI er obligatorisk for bioingeniører som arbeider innen medisinsk laboratorievirksomhet, og som søker medlemskap i NITO.

Også andre NITO-medlemmer uten autorisasjon som bioingeniør, som arbeider innen samme fagfelt som bioingeniører eller som vesentlig arbeider med utdanning av bioingeniører, kan gis medlemskap etter søknad etter gjeldende retningslinjer.

For medlemskap i BFI pålegges en tilleggskontingent på ca ti prosent av basiskontingent. Studentmedlemmer betaler ingen tilleggskontingent.

Dobbeltmedlemskap i Forskerforbundet