Se NITOs kurs og arrangementer

  • Studiepoeng

Bygg på eksisterende utdanning enten ved å sette sammen flere poenggivende kurs eller bygg på med en ny master. Utdanningen kan tas som student, gjennom deltidstilbud eller som betalt videreutdanning.

  • Sertifisering

Det kan være en stor fordel å ha sertifisering i prosjektmetodikk eller verktøy som gjelder for din bransje. Kurstilbudet er bredt, men særlig Prince, Lean, Scrum og BIM er populære sertifiseringskurs for ingeniører og teknologer.

  • Kursbevis

Opplæring med kvalitetssikrede kursholdere og kursbevis er også dokumenterbar kompetanse du kan sette på CV-en. Eksempler kan være EX/Atex-kurs, aktuelle forskrifter eller kommunikasjonsferdigheter.

  • Sidemannslæring

Erfaringsutveksling mellom kollegaer trekkes ofte fram som både den mest brukte og den mest nyttige formen for kompetanseheving. I tillegg foretrekker bedriftene som regel at kompetanseheving skjer innenfor bedriften.

  • Intern jobbrotasjon

Dette blir også sett på som svært nyttig for arbeidsgivere. Den ansatte er allerede godt kjent med selskapet, men kan lære mye nytt i en ny rolle. Kanskje selskapet har et trainee-opplegg du kan melde interesse for?

  • Digital læring

Dette er ikke alltid direkte dokumenterbar kompetanse, men e-læringskurs, podcaster og seminarer kan gi ny innsikt som løfter deg til et nytt nivå. Her finnes det mange gratistilbud. Sjekk også ut BookBoon, NITOs tilbud om gratis kompendier og læringsbøker innen ulike temaer som ingeniørfag, ledelse, økonomi og kommunikasjon.

  • Kompetanseheving i kontrakten

NITOs arbeidslivseksperter anbefaler arbeidstakere å forhandle seg fram til at kontrakten også forplikter arbeidsgiver til å gi kompetansepåfyll. Kompetanse vil i enda større grad enn tidligere være ferskvare og den må vedlikeholdes kontinuerlig.

NITOs kompetansetilbud

Vi prøver å gjøre vårt for å dekke behovet for faglig utvikling hos våre medlemmer.

Sjekk vårt kompetansetilbud skreddersydd for ingeniører og teknologer