Se alle kurs og arrangementer

Kompetanse er ferskvare og må vedlikeholdes kontinuerlig. Gjennom NITO skal du få et bredt, fleksibelt og variert kompetansetilbud tilpasset dine ønsker, behov og læreforutsetninger.

Som NITO-medlem får du rabatt på fagkurs og utvalgte konferanser. Er du studentmedlem får du gratis restplass på fagkurs arrangert av NITO. Arbeidsledige kan søke om støtte til kompetanseheving på inntil 20.000 kroner.

NITO har kurs og arrangementer på mange fagområder

 Engasjer deg i våre fagmiljøer og fagnettverk 

Som medlem har du mulighet til å delta i ett eller flere fagnettverk. Dette er helt gratis og en god arena for å spisse fagkompetansen din og bygge nettverk.

Se våre fagnettverk