Har du innspill til tema vi bør ta opp? Ta kontakt.
Kontaktperson: 41226077

Invitasjon til møtene går til alle medlemmer, da det vil være vanskelig å ha full oversikt over hvem som er ledere, og hvilke temaer som er aktuelle for de respektive.

Følg med på e-post og kalenderen for å se kommende aktiviteter. Det legges opp til to-fire møter årlig.

Les mer om NITO Lederforum