Gå til innhold

NITO Østfold

NITO Østfold er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

29. februar 2024, Norge

Microsoft Teams

 

 

Ekstra medlemsfordeler for NITO-medlemmer i Østfold

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Styret_NIOT-OSTFOLD4-200323.jpg

Bak fra venstre: Odd-André Rusek, Erik Nilsen, Joachim Sletvold og Dennis Andreassen. Foran fra venstre: Wanja Ducroux-Gschib, Ada Kristoffersen og Gro Gaarder

Avdelingsstyret i NITO Østfold

Fredrikstad kommune
Leder i avdelingen 40019394
Indre Østfold kommune
Nestleder i avd. 98211737
Teknotherm Marine AS Avd Halden
Avdelingsstyremedlem 93018795
Nexans Norway AS Avd Fabrikk Halden
Avdelingsstyremedlem 91515853
Eurofins Environment Testing Norway AS Avd Moss
Avdelingsstyremedlem 92080160
Moss kommune
Avdelingsstyremedlem 97969001
Cowi AS Avd Fredrikstad
Avdelingsstyremedlem 40101775

Valgkomite NITO Østfold

Kronos Titan AS
Medlem komite/utvalg 47394366
Moss kommune
Medlem komite/utvalg 95142304
Sykehuset Østfold HF Kalnes
Medlem komite/utvalg 41363323

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året:

Lokale medlemsgoder