Gå til innhold

NITO Østfold

NITO Østfold er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Ostfold2024.jpg

Avdelingsstyret (fra venstre på bildet): Signe Marie Kristensen, Ada Kristoffersen, Odd-André Rusek, Erik Nilsen, Gro Gaarder, Wanja Ducroux-Gschib og Joachim Sletvold

Avdelingsstyret i NITO Østfold

Fredrikstad kommune
Leder i avdelingen 40019394
Sykehuset Østfold HF Kalnes
Nestleder i avd. 95095504
Nexans Norway AS Avd Fabrikk Halden
Avdelingsstyremedlem 91515853
Indre Østfold kommune
Avdelingsstyremedlem 98211737
Eurofins Environment Testing Norway AS Avd Moss
Avdelingsstyremedlem 92080160
Moss kommune
Avdelingsstyremedlem 97969001
Cowi AS Avd Fredrikstad
Avdelingsstyremedlem 40101775

Valgkomite NITO Østfold

Høgskolen i Østfold Halden
Medlem komite/utvalg 98484548
HP Halden Pharma AS Avd Produksjon
Medlem komite/utvalg 40071670
Fredrikstad kommune
Medlem komite/utvalg 91778378