Gå til innhold

NITO Østfold

NITO Østfold er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Ostfold2024.jpg
Avdelingsstyret (fra venstre på bildet): Signe Marie Kristensen, Ada Kristoffersen, Odd-André Rusek, Erik Nilsen, Gro Gaarder, Wanja Ducroux-Gschib og Joachim Sletvold.

Kontaktinformasjon vises kun for medlemmer

Logg deg inn for å se kontaktinformasjon til de tillitsvalgte i avdelingsstyret og valgkommiteen i avdelingen.

Logg inn