Trond Markussen talerstol landsmøte 2019 listefoto.jpg

- Den norske arbeidslivmodellen er under press. Lov- og avtaleverket brytes på flere arbeidsplasser. Flere av NITOs tillitsvalgte melder blant annet om at de ikke blir invitert til drøftinger eller involvert i endrings- og nedbemanningsprosesser som berører våre medlemmer. I tillegg til lavere organisasjonsgrad, viser dette at vi må jobbe hardt for å sikre at trepartssamarbeidet fungerer lokalt og nasjonalt, sier NITO-president Trond Markussen.

Krav til regjeringen og arbeidsgiverne

Dette er bakgrunnen for at NITOs landsmøte vedtok en uttalelse om den norske arbeidslivsmodellen, med krav til regjeringen og arbeidsgiverne. NITO krever blant annet at fagforeningsfradraget må økes. Fradraget har ikke vært økt siden 2013.  

- Mange beslutninger er tatt på enten konsern- eller bedriftsnivå før ledelsen setter seg ned med tillitsvalgte. Da er det ikke reelle drøftinger av felles utfordringer, men diktat. Det fører til uro, usikkerhet og dårligere resultater for bedriften og ansatte. Det svekker også tilliten mellom partene både lokalt og sentralt og kan gjøre framtidige endringer vanskeligere å lykkes med, heter det i uttalelsen.

Landsmøtets uttalelse om arbeidsliv

Se også:

Uverdige arbeidsforhold i gruver: Norge må stille større krav til mobilprodusenter

NITOs landsmøte viste retning