kobolt listefoto GettyImages.jpg
Er du klar over hva telefonen din inneholder? Illustrasjonsfoto/montasje: GettyImages

- I vår digitale hverdag er vi alle sammen storforbrukere av metaller og mineraler. I en mobiltelefon er det opp til 40 metaller, noen av dem sjeldne jordmetaller. Det er flere grunner til at forbruket bør ned og en av dem er forholdene i gruvene der blant annet kobolt utvinnes. Derfor er jeg glad for at NITOs landsmøte nå har vedtatt en uttalelse med en rekke krav til myndigheter og produsenter for å bedre forholdene i gruvene og få ned forbruket, sier NITO-president Trond Markussen.

Arbeidsforholdene må bedres

Han viser til at forholdene i gruvene er farlige for dem som har sitt daglige arbeid der. Arbeiderne utsettes både for ulykker og helseplager gjennom lange dager i gruvene.

Man anslår at så mange som 40.000 barn jobber i gruver bare i Den demokratiske republikken Kongo. Det er herfra mye av kobolten kommer som brukes i våre mobiler, bærbare pc-er og el-bilbatterier.

- Som fagforening for teknologer og ingeniører er det viktig å være bevisst på dette og at det settes større krav, understreker Markussen.

- Vår solidaritet går til arbeidere, og i særdeleshet barnearbeidere, som har en arbeidshverdag så langt unna den vi er vant til.

- Ingeniører og teknologer jobber med batteriteknologi og er samtidig storforbrukere av arbeidsverktøy som inneholder kobolt. Med denne uttalelsen krever vi bedre arbeidsforhold og bedre bruk av knappe ressurser, sier Markussen.

Trond Markussen med mobiltelefon.JPG

- Dette er en tankevekker også for oss forbrukere. Vi kjøper nyeste versjon av telefoner selv om den vi har fortsatt fungerer. Det er en viktig driver i etterspørselen etter disse metallene. I tillegg til krav om bærekraftig produksjon, bør vi «bruke opp» de telefonene vi har før vi kjøper ny, sier Markussen (bildet).

NITOs landsmøte krever at

  • den norske regjering tar initiativ til et krav om merking av mineraler som kobolt, og i større grad bidrar til å støtte ordninger for gjenvinning av mineraler.
  • regjeringen intensiverer innsatsen for å sikre at barn som er utsatt for barnearbeid får tilgang til utdanning.
  • selskaper som bruker batterier i sine produkter, som el-bilprodusenter og IT-selskaper, må stille krav til sine underleverandører om at de produserer etiske batterier. Det må ikke forekomme barnearbeid eller andre menneskerettighetsbrudd knyttet til batteriproduksjonen.
  • selskapene må være åpne om hvilke aktsomhetsvurderinger de har gjort knyttet til utvinningen av kobolt og andre mineraler: Hvilken risiko og brudd på menneskerettigheter har blitt identifisert i leverandørkjeden, hva gjøres for å håndtere dette, og hva slags vurdering har blitt gjort av smelteverkenes aktsomhetspraksis.
  • myndighetene må stille strengere krav til innsamling og gjenbruk av komponenter og metaller i mobiltelefoner, pc-er og batterier.

NITOs landsmøte 2019: Uttalelse om batterier og barnearbeid

Se også:

NITOs landsmøte: Bekymret for flere brudd på lov- og avtaleverket i norsk arbeidsliv

NITOs landsmøte viste retning