Tidligere i høst etterlyste NITO BFI nominasjoner i forbindelse med kåringen av årets bioingeniør 2021. Siden da har forslag til kandidater strømmet inn.

Årlig pris

Fagstyreleder Rita von der Fehr

- Dette er en pris som skal deles ut årlig. Formålet er å løfte fram enkeltpersoner som kan være faglige forbilder for unge bioingeniører, sier fagstyrelederen (bildet).

Dette er det andre året på rad at NITO BFI deler ut utmerkelsen årets bioingeniør.

Prisen skal tildeles en bioingeniør som gjennom sin faglighet, formidlingsevne, synlighet eller på andre måter har gått foran som en god ambassadør for bioingeniørfaget.

Se hvem som kan bli årets bioingeniør 2021

Nominerte til årets bioingeniør 2021
 • Heidi Karoliussen, Oslo universitetssykehus
 • May Kristin Bergum, Drammen sykehus
 • Lena Bøhnsdalen Nygaard, Oslo universitetssykehus
 • Runa Marie Grimholt, Oslomet
 • Heidi Elisabeth Skaug, Sykehuset Østfold Kalnes
 • Kine Husteli Kristiansen, NTNU
 • Else-Berit Stenseth, Høgskolen i Innlandet
 • Camilla Holmsen, Sykehuset i Vestfold
 • Linda Sahnoun, Oslo universitetssykehus
 • Leman Mamedova, Volvat medisinske senter, Majorstua
 • Marianne Svendsen, Oslo universitetssykehus
 • Marie Nora Roald, Ålesund sjukehus
 • Gro Elisabeth Jensen, Diakonhjemmet sykehus
 • Hanne Akselsen, Oslo universitetssykehus
 • Anne Cathrine Hollekim, Sykehuset Østfold Kalnes
 • Liv Bentzen Larsen, pensjonist
 • Kaja Marienborg, Oslomet
 • Kjersti Marie Lyche, Kreftregisteret
 • Anne-Berit Pedersen, Sykehuset i Vestfold
 • Helene Nilsen, Haukeland universitetssjukehus
 • Mari Darell, Nordlandssykehuset
 • Jorun R. Gloppen, SERO AS
 • Marie Kristine Birketvedt-Jones, Haukeland universitetssjukehus
 • Hilde Karin Midtbø-Hjelvik, Haukeland universitetssjukehus
 • Ida Kristin Dyrkorn, Ålesund sjukehus
 • Kirstin Dahle, Oslo universitetssykehus

Hvem som blir årets bioingeniør 2021 blir kunngjort fredag 10. desember.

Ragnhild Røsbjørgen ble årets bioingeniør i 2020

Mange dyktige bioingeniører

- Jeg vet at det er veldig mange bioingeniører rundt i Norge som hadde fortjent å bli kåret til årets bioingeniør. Som fagstyreleder er det derfor en glede å se at det er nominert så mange engasjerte og dyktige ambassadører for faget, sier von der Fehr.

- At fagmiljøet benytter muligheten til å løfte fram og nominere kandidater de synes fortjener en slik ære, gjør sitt til at utmerkelsen også henger høyere, sier hun.

Det er fagstyrelederen selv og de øvrige medlemmene i styret som får den utfordrende oppgaven med å velge årets bioingeniør 2021 blant alle de nominerte kandidatene.

Hun ser fram til å løfte fram én god ambassadør, men vedgår at det ikke blir lett.

- Vi er heldige som har så mange gode kandidater å velge mellom, og det blir nesten umulig å stille kandidatene opp mot hverandre.

- Her er det helt klart flere som fortjener stor honnør, og det å bli nominert er nesten en seier i seg selv, avslutter von der Fehr.

Bioingeniørfaglig institutt