- Vi står og spinner i startgropa. I Norge har vi mye kompetanse og mange gode tanker om prosjekter. Vi er dermed delvis i posisjon, men det hjelper ikke dersom vi lar andre komme foran oss, sa NITOs president Trond Markussen under debatten på NITOs kongress.

Trond Markussen på NITO-kongressens paneldebatt

Tema for debatten var omstilling og utvikling. Der deltok han sammen med fiskeri- og havminister og nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran, styreleder i Norsk Industri Ståle Kyllingstad og leder av forsknings- og ekspedisjonsskipet MS «REV Ocean», Nina Jensen.

Må utvikle alle næringer som vi har

Bjørnar Skjæran Ståle Kyllingstad.JPG

- Det er ingen næring alene som kan erstatte olje og gass, sa fiskeri- og havministeren.

- Vi skal fortsatt ha inntekt av dette i flere år framover, men vi må utvikle alle næringer som vi har.

- Vi har imidlertid havområder som er mange ganger så store som landområdene våre, og vi må derfor klare å skape mer i havnæringene, sa Skjæran.

Styreleder i Norsk Industri Ståle Kyllingstad sa seg enig:

- Det er ikke tvil om at vi besitter en kompetanse i Norge som er knyttet til sjøen. Den er knyttet til havet og til god ingeniørkompetanse.

Han tok til orde for at Norge må ta en ledende posisjon på flytende havvind.

Kyllingstad trakk også fram viktigheten av karbonfangst- og lagring (CCS):

- Dersom Norge som har tolv tusen milliarder på bok, ikke kan bruke penger på å rette opp skaden av det produktet som vi har solgt og som har gitt oss velferden vi har i dag, så er det uforståelig for meg.

- Her må virkemiddelapparatet rettes inn slik at industrien i Norge får frigjort midler til å ta tak i CCS. Da får vi den omstillingen og den transformasjonen vi trenger, påpekte han.

Ligger 10-15 år bak

Nina Jensen henviste til at Norge i internasjonal sammenheng ligger 10-15 år bak for å kunne ta en dominerende plass innen havvindindustrien.

Hun påpekte også at det er denne industrien som er den mest lovende der kompetansen fra olje- og gassnæringen kan gå rett inn. Det må satses mer, mente hun.

Jensen trakk i tillegg fram både batteriproduksjon og digitalisering og automatisering som viktige områder for framtida.

- Når det gjelder havvind er ikke konsesjonsordningene på plass, sa Kyllingstad.

- Per i dag har vi ikke noe særlig vindindustri på sjøen i Norge. 17 selskaper har søkt om konsesjon, men vi kommer ikke i gang. Han påpekte videre at myndighetene må få opp tempoet.

Norge en energi- og havnasjon

Bjørnar Skjæran understreket at Norge er en energi- og en havnasjon, og at løsningene ligger i områdene som både Kyllingstad og Jensen trakk fram i sine innlegg.

- Svarene er ikke enkle, men retningen er åpenbar, sa han.

Ministeren trakk videre fram betydningen av en aktiv næringspolitikk.

Avslutningsvis i diskusjonen framhevet Kyllingstad nødvendigheten av å tørre å feile.

- Vi har fått et samfunn nå hvor det ikke er lov å feile. Skal vi lykkes med det vi skal i gang med nå, så må vi tåle å bruke milliarder som ikke gir avkastning med en gang.

- Skal vi nå målene våre, må vi tørre å feile på veien, avsluttet han, til applaus fra salen.

- Ingeniørene er sentrale i samfunnsutviklingen

NITO-prisen til Harald Eia

Alt om NITOs kongress 2021 (krever innlogging)