Tilbudet gjelder først og fremst for unge arbeidsledige, men også nyutdannede som har møtt et tøft jobbmarked den siste tiden kan søke. 

Fem kurs

BI tilbyr i samarbeid med NITO fem kurs av 7,5 studiepoeng. Du kan ta ett eller flere kurs.

Påmelding og mer informasjon på BIs nettsider: 

- Samarbeidet med Handelshøyskolen BI er et unikt gratis medlemstilbud. Vi skal bestrebe at våre medlemmer er relevante og attraktive for arbeidsmarkedet. Samarbeidet med BI er en del av et større satsningsområde for etter- og videreutdanning for NITOs medlemmer.

Kursene er gratis – det vil si at det er ingen studieavgift eller eksamensavgift, men du må selv kjøpe pensumlitteraturen som du får oversikt over etter at du har blitt tatt opp på kurset. 

Hvem kan søke?

Kurstilbudet retter seg mot nyutdannede, unge med lite jobberfaring og som er permittert eller arbeidsledig.

Målet er at disse kursene skal bidra til å øke jobbsjansen og styrke tilknytningen til arbeidslivet. 

Praktisk informasjon

  • Kursene er dimensjonert for deltidsgjennomføring 25 prosent av full studieprogresjon, slik at du har god tid til jobbsøk eller jobb ved siden av.
  • Gjennomføringen av kurset er 100 prosent digitalt, med nettsamlinger på Zoom til oppsatte tider. Det gjøres opptak av samlingene for økt fleksibilitet.  
  • Det forventes at du jobber med pensumlitteraturen og læringsressurser på læringsplattformen gjennom hele kursperioden.
  • Eksamensformene i kursene varierer mellom prosjektoppgave og 72 timers hjemmeeksamen, der målet er at eksamen blir en viktig del av læreprosessen.

Tiltaket er finansiert gjennom Kompetanse Norge og Direktoratet NITO_BI.jpgfor internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. 

Det er totalt 400 plasser som er satt av til de ulike samarbeidspartnerne.  

Arbeidsledig eller permittert?

NITO har et stort tilbud til deg som er arbeidsledig eller permittert.