Thea Frøyen listefoto.jpg

Thea Frøyen (bildet) er bioingeniør og tillitsvalgt i Helse Bergen. I 2017 ble hun ansatt på Hormonlaboratoriet på Haukeland sykehus og ble fort tillitsvalgt i NITOs bedriftsgruppe.

Se nyhetsinnslag: Arbeidspresset tærer på. NITO slår alarm (NRK Dagsrevyen 21).

Hun forteller om flere utfordringer på sykehuset, spesielt for bioingeniørene:

  • Svært lav lønnsnivå
  • Kompetanseflukt til andre sektorer på grunn av det lave lønnsnivået
  • Manglende gjennomføring av lønnssamtaler og årlige individuelle lønnsvurderinger
  • Tynt samarbeid mellom ledelsen og ansatte
  • Endringsprosesser hvor de ansatte har alt for liten medvirkning i tidlige faser

-  Jeg liker arbeidsoppgavene mine og det gode arbeidsmiljøet, men folk søker seg over til andre stillinger i privat sektor fordi de får høyere lønn der. Det gjør at det blir en del utskiftninger av personalet, forteller Frøyen. - Dette er min største frustrasjon.

Hun erfarer at sykehuset mister erfarne ansatte som har jobbet der lenge, istedenfor å imøtekomme de med lønnsøkning.

- Arbeidsgivere må være obs på at det ikke er overflod av bioingeniører for øyeblikket. Vi er i manko, sier hun. - Vi må sørge for å ha nok personale med høy kompetanse. Norge vil mangle flere tusen bioingeniører i årene framover.

Manglende gjennomføring av lønnssamtaler

Det følger av overenskomsten mellom Spekter og SAN at arbeidsgiver skal årlig foreta individuelle lønnsvurderinger på bakgrunn av lønnssamtale med den enkelte. Lønnssamtaler som sykehuset tariffmessig er pålagt å gi alle, har Frøyen aldri fått. I egen avdeling kjenner hun heller ingen andre som er ansatt i grunnstilling, som har fått mulighet til å snakke med ledelsen om hva de får betalt for jobben sin. 

- Det er vanskelig å forhandle med dem, og det har vært vanskelig å ta opp dette med lønn. Terskelen for en lønnssamtale blir høy når vi selv må mase på lederne våre for å få en samtale.

- Har man ikke en fagstilling, blir du oppfattet som rar hvis du ber om lønnssamtale.  

- For oss som er ansatt i en grunnstilling, mener arbeidsgiveren at vi ikke kan klage på lønnen, fordi lønningene er like for alle.

-  Vi har hatt problemer med at folk ikke vil ut av turnus i grunnstillinger fordi de da vil tape turnustillegget sitt. Det er ikke heldig.

Fighter for the underdog

Frøyen er ikke redd for å si hva hun mener. Det er en av flere grunner til at hun valgte å ta på seg tillitsvalgtrollen.

- Jeg er engasjert, bryr meg og har lyst til å gjøre endringer. Jeg er en fighter for the underdog.

- De ansatte har lavere terskel for å prate med meg, enn å sitte på lederen sitt kontor. Tillitsvalgte er ikke formelle og autoritære, vi er på linje med dem som er i gruppa. Men ledelsen tar ikke full nytte av oss, selv om de kunne fått mye ut av det. Det synes jeg er dumt.

Hun føler ofte at det ikke er greit å komme med synspunkter til ledelsen.

- De kunne fått mye nytte av å ta med de tillitsvalgte i prosessene sine.

- Et tett samarbeid med de ansatte hadde vært heldig for arbeidsgiveren også. Hvis vi hadde vært med fra starten av i prosessene hadde de fått med seg hva gruppa synes og hva som er vanskelig, før det blir et problem. Isteden opplever vi motstand når vi kommer med kommentarer.

Bytter selv jobb for å få bedre betalt

I mars går Thea Frøyen over til privat sektor og begynner på Betanien sykehus. For henne var valget om å bytte jobb enkelt. Først og fremst stiger hun i lønn.

- Det handler litt om at vi ofte er for få folk på jobb også, selv om det går rundt. Det går an, selv om det ikke går bra. Jeg synes arbeidsgiveren legger lista litt lavt, de er ikke enige med meg på dette området.

I den nye jobben har hun også blitt forespeilet om hun vil være tillitsvalgt, noe hun er positiv til og håper at går i orden. 

- Jeg synes det er kjekt med nye problemstillinger i jobben. Jeg føler at jeg gjør en forskjell, når folk kommer til meg med stort og smått for å få råd. Det er hyggelig.

Anbefalinger til ny tillitsvalgt

Frøyen har en klar anbefaling til personen som tar over for henne på Haukeland når hun selv bytter jobb.

- Ta NITO-kursene. De har gjort at jeg har fått mye mer kontroll på hvilken vei jeg skal gå for å få hjelp. Det har gitt meg trygghet i arbeidslivet. Å være tillitsvalgt er et stort område, med masse å sette seg inn i.  Tør å ta samtalen, man kommer langt med å prate litt.

Frøyen trekker også fram advokathjelpen som NITO tilbyr.

- Den er gull verdt og absolutt et pluss med NITO.

- Det trengs kraftig opprydding

Frøyen får full støtte fra NITOs forhandlingssjef, Knut Aarbakke. 

- Det er definitivt mye å ta fatt i når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår i helseforetakene. Selv om det finnes masse spennende oppgaver for ingeniører i sykehus, ser vi at mange slutter på grunn av lav lønn og tøff arbeidsbelastning. Tall fra SSB viser at 26 prosent av bioingeniørene jobber utenfor helse- og sosialsektoren, samtidig skal sykehusene kjempe om IT-ingeniører og medisinteknisk personell som ikke akkurat vokser på trær, sier Aarbakke.

Saken fortsetter under bildet. 

Knut-Aarbakke-NT-03720.JPG

- Vi ser dessverre også at helseforetakene ikke etterlever de tariffavtalene vi inngår, for eksempel når det gjelder retten til årlig lønnssamtale.

- Det trengs kraftig opprydning mange steder, og den må starte i årets lønnsoppgjør, oppfordrer Aarbakke.