Christopher Jamil på hjemmekontor listefoto.jpg

Christopher Jamil (bildet) er tillitsvalgt og leder av bedriftsgruppa til NITO i Fana Sparebank. De er førstemann til å ta i bruk en ny avtale NITO har inngått med Finans Norge. Dette er en tariffavtale for ingeniører og teknologer innen finansbransjen.

Jamil er dataingeniør og jobber som systemutvikler i et team på sju personer i banken. Han har store forventninger til hva denne avtalen kan gi de ansatte i bedriften.

- Nå kan vi stå sammen som en gruppe, istedenfor at hver ansatt står alene i dialog med arbeidsgiver. Stemninga er kjempebra i gruppa. Vi etablerte bedriftsgruppa 19. januar i år og vi har stort pågangsmot.

Etableringen av bedriftsgruppa og det å være de første som tar i bruk den nye tariffavtalen gir også ekstra forventninger til årets lønnsoppgjør. 

- Ved neste lønnsjustering ser jeg for meg mer dialog rundt våre forhold. Jeg forventer en mer positiv lønnsutvikling enn det som har vært vanlig.

Ingeniører og teknologer i bank og finans bør velge NITO

Han anbefaler andre som jobber med fintech eller innen finansbransjen å melde seg inn i NITO, etablere bedriftsgruppe og å få på plass tariffavtale.

- Jeg ser fram til å dra nytte av fordelene dette gir. Å være NITO-medlem er bra, og tilgangen til deres lønnsstatistikk er gull verdt. NITO gir oss med sin ekspertise - full pakke - og jeg kan virkelig anbefale dette til andre. 

Fakta om avtalen med Finans Norge

  • NITO og Finans Norge har inngått ny tariffavtale fra 1. januar 2022. Den gjelder for medlemmer i bedrifter tilknyttet Finans Norge der NITO har etablert bedriftsgruppe. 
  • Avtalen gir NITOs medlemmer rettigheter på linje med andre tariffavtaler som allerede er etablert i finansbransjen.
  • Tillitsvalgte er sikret medbestemmelse gjennom informasjon fra arbeidsgiver og plikt til å drøfte endringer i bedriften. 

Tariffavtalen mellom Finans Norge og NITO

Flere må danne bedriftsgruppe innen bank og finans

Øyvind Kyrkjebø er fagansvarlig for NITO Privat. Han forklarer at det skal gjennomføres årlige lokale lønnsforhandlinger i den enkelte bedrift som har en slik avtale.

- Arbeidsgiver har ansvar for å fordele den framforhandlede rammen etter fastlagte kriterier, sier han.

- Denne måten å sikre medlemmenes lønnsutvikling på er også praksis for NITOs medlemmer i øvrige deler av privat sektor. Først forhandler arbeidsgiver og tillitsvalgt en prosentsats av lønnsmassen, som igjen skal fordeles til hvert NITO-medlem.

Stå sterkere sammen - lag en bedriftsgruppe

Sørg for å ha lønnssamtale

Kyrkjebø anbefaler alle å ha en årlig lønnssamtale. - Lønnssamtalen er mellom deg og din leder, her får du mulighet til å fortelle om dine måloppnåelser og forventninger om egen lønnsutvikling.

Lønnssamtaler

- Dette rådet gjelder selvfølgelig også våre medlemmer i finanssektoren. Noen kan være vant med lønnstabeller og sentrale forhandlinger fra før, men NITO har erfaring med at vår lønnspolitikk lønner seg for våre medlemmer. 

Sørg for kompetanseutvikling

I tariffavtalen er det også et eget kapittel om kompetanseutvikling.

- Arbeidsgivere som ikke har systemer for å gi sine ansatte kompetansepåfyll der det er nødvendig, må utvikle dette i samarbeid med tillitsvalgte. For NITO er det helt naturlig at kostnadene i forbindelse med slik personalutvikling dekkes av arbeidsgiver, avslutter Kyrkjebø. 

Avtalen mellom NITO og Finans Norge gir altså store muligheter og bedre rammer for ingeniører og teknologer innen fintech og finans.