farah ali listefoto.jpg

I 2021 fikk NITOs juridiske seksjon inn 4309 henvendelser fra medlemmene. Hvilke saker er det NITO-advokatene hjelper til med?

700 henvendelser om arbeidsavtaler 

Henvendelser til NITO-advokatene om arbeidsavtaler er noe som peker seg ut med hele 700 saker i 2021. 

- Særlig ansettelsesavtaler har en økning på 35 til 40 prosent fra 2020 til 2021. Dette er en betydelig økning fra de foregående årene, forteller juridisk sjef i NITO, Farah Ali (bildet). 

Hun leder et team med 15 advokater, en advokatfullmektig og en advokatsekretær. Ali forteller at det i en del tilfeller handler om overgangen fra å være student til yrkeslivet, men også at flere av NITOs medlemmer har byttet jobb under koronakrisen. 

- Det er en trygghet i å få arbeidsavtaler kvalitetssikret av fagforeningen. Vi gjør medlemmene oppmerksomme på hva som bør være med i arbeidsavtalen og ikke. Hva som er lov og ikke lov påpeker vi helt klart, i tillegg er det ting som kan forbedres som vi påpeker, men hva man får gjennomslag for handler ofte om hvilken forhandlingsposisjon man er i, sier Ali. 

Attraktivt å være ingeniør  

Da Norge stengte ned i mars 2020 så NITO-advokatene blant annet at det var en del arbeidsavtaler som ble kansellert, særlig for studenter med sommerjobber. 

- Jeg tror det har sammenheng med at mange arbeidsgivere fryktet pandemiens konsekvenser. Vi fryktet også at det skulle bli færre ledige jobber, flere permitteringer og oppsigelser da pandemien begynte, men heldigvis ble det ikke så ille som fryktet.  

- Nå er det er et godt arbeidsmarked for ingeniører og teknologer, og vi ser at det er mange som bytter jobb.  

- Nå som vi sitter på hjemmekontor kan mange bo et sted og jobbe et annet sted. Sånn sett har det skapt flere muligheter som vi kanskje ikke så for oss i begynnelsen av 2020. 

- I tillegg kan det ikke utelukkes at hjemmekontor kan ha virket inn på arbeidsmiljøet, relasjonene den enkelte har til arbeidsplassen og kollegaer blir svakere når vi ikke møtes fysisk. Da er det kanskje lettere å søke seg til noe annet. 

Hjemmekontor – to trender

- Første halvdel av 2020 fikk vi mange spørsmål om permitteringer, men i tillegg dukket hjemmekontor som er en ny problemstilling og hjemmekontorforskriften ble børstet støv av. 

- Da pandemien startet tok mange av våre medlemmer kontakt med oss for å spørre om de faktisk måtte ha hjemmekontor. Men i 2021 under gjenåpningen så vi en annen trend, da var det flere som spurte om de måtte tilbake på kontoret.

- Pandemien har uten tvil påvirket hvordan vi jobber, og ikke minst skyldes det alle digitale verktøy vi hadde før pandemien, men som først ble aktivt tatt i bruk under pandemien. Vi har på en måte blitt påtvunget en digitalisering.  

Se utvalgte henvendelser til NITO-advokatene som peker seg ut lenger ned i saken.  

NITO-advokatene i media 

NITO-advokatene uttaler seg også i media. I 2021 var de i media mer enn 60 ganger. Det gjelder lokale, regionale og nasjonale aviser, i tillegg til fagblader og tidsskrifter. 

Hver måned publiseres flere saker med NITO-advokatene på nito.no og de legges samtidig ut på sosiale medier. 

NITO i retten 

Noen ganger kan saken NITO-advokatene mottar være så kompliserte og prinsipielle at de må tas i rettssystemet.  I 2021 fordelte disse sakene seg slik: 

 • 10 rettsmeklinger 
 • 5 hovedforhandlinger i tingretten 
 • 2 ankeforhandlinger i lagmannsretten 
 • En sak ble anket til høyesterett av motpart, men slapp ikke inn 

Se utvalgte henvendelser til NITO-advokatene som peker seg ut:  

 • 700 henvendelser på arbeidsavtaler 
 • 167 henvendelser rundt ansettelser og ansettelsesprosesser 
 • 412 saker om arbeidstid 
 • 202 saker om ferie 
 • 62 saker om hjemmekontor 
 • 98 saker om konflikter i arbeidsforholdet 
 • 233 saker om pensjon 
 • 649 saker om oppsigelse/opphør av arbeidsforhold, som inkluderer sluttavtaler og endringsoppsigelser

Merk at kun noen av sakskategoriene er med i denne lista.   

Noen av sakene NITO-advokatene har vunnet i retten:

NITO-medlem fikk 300.000 kroner i erstatning og fullt medhold i at daglig leder, eier og styreleder, som var en og samme person, måtte erstatte hans tap som følge av en usaklig oppsigelse og trekk i lønn. 

Les hele saken: NITO-medlem fikk 300.000 i erstatning

Et annet NITO-medlem ble sagt opp av bemanningsbyrå med usaklig grunn. Ingeniøren fikk 400.000 kroner i erstatning og i tillegg oppreisingserstatning. 

Les hele saken: NITO-medlem vant i lagmannsretten: Usaklig oppsagt av bemanningsbyrå

 NITO-advokatene hjalp et annet medlem, som ble oppsagt i prøvetiden. Vedkommende fikk over 200.000 kroner i erstatning. 

Les hele saken: NITO-medlem fikk over 200.000 kroner i erstatning

Ali forteller om flere rettslige prosesser som NITO ikke har omtalt i egne kanaler, men som lokalaviser har skrevet om. Takket være NITO-advokatene fikk en kommunalt ansatt jobben tilbake etter en nedbemanningsprosess hvor han ble sagt opp uten saklige grunn. 

- Det betydde mye for medlemmet å beholde jobben, forteller Ali.