Livslang læring har aldri vært viktigere. NITO har skreddersydde kompetansehevende kurs og arrangementer innen mange fagområder.

Som utdannet ingeniør eller teknolog står du allerede godt rustet i arbeidsmarkedet. Gjennom å ivareta og samtidig heve den kompetansen du allerede har, kan det fort åpne seg ytterligere karrieremuligheter.

Seksjonssjef NITO kompetansesenter Bjørn Bellaris
Bjørn Bellaris, seksjonssjef NITO kompetansesenter.

- I et arbeidsliv som stadig er i endring, ser vi at våre medlemmer har et stort behov for å kunne tilegne seg kunnskap og kompetanse som bidrar til at de holder seg attraktive i arbeidsmarkedet gjennom hele karriereløpet, sier seksjonssjef for NITO kompetansesenter Bjørn Bellaris.

Det finnes utallige muligheter i NITOs kursportefølje, enten du vil sette deg inn i viktige ISO-standarder, lære mer om presentasjonsteknikk eller løfte dine kunnskaper i Excel til et høyere nivå.

Konkurransedyktige tilbud til medlemmene

- NITO har skreddersydde kompetansehevende kurs og arrangementer innen mange fagområder, forteller han.

NITO tilbyr kurs og videreutdanninger innen blant annet ingeniør- og teknologifag, ledelse og prosjektledelse, presentasjonsteknikk, nettverk og personlig utvikling. Det tilbys selvsagt også kurs i ulike digitale verktøy.

Se alle NITOs kurs og arrangementer

Det aller meste av læring etter endt utdanning skjer på arbeidsstedet, og for de aller fleste er det ikke aktuelt å gå helt ut av arbeidslivet for å studere.

- Det er derfor et naturlig mål for oss at NITO skal kunne tilby et konkurransedyktig tilbud til våre medlemmer innen opplæring og kompetanseheving, sier Bellaris.

- Våre medlemmer får dessuten rabatt på fagkurs, og i tillegg er flere av våre kurs og arrangementer gratis.

Fortsatt satsing på digitale kurs

- Selv om mange nå gleder seg til å kunne samles igjen og møtes fysisk, er det naturlig for oss å også fortsette med digitale kurs- og videreutdanningstilbud.

- Fleksibiliteten de digitale kursene gir, gjør at flere har muligheten til å delta. Kurstilbudet vårt har blitt mye mer fleksibelt for mennesker i ulike livssituasjoner. Mange bor på steder der vi normalt ikke holder fysisk kurs, og det er ikke alle som har mulighet til å reise, forteller Bellaris. 

Han mener de digitale kursene også gir et godt læringsutbytte for deltakerne.

- Det er mange som sier at det er lettere å følge med på digitale kurs. Med digitale kurs er det også mulighet til å ta kurs i rolige former hjemme. Det vet vi at mange medlemmer setter pris på.

- Vi kommer derfor ikke til å slutte med digitale kurs nå som pandemien virker å være over. Tvert imot er dette noe vi vil ha fullt fokus på i 2022 og framover, forsikrer han.

Prosjektledelse – et godt karrieretrekk

I den lange rekken av kurs- og videreutdanningstilbud NITO tilbyr, trekker Bellaris spesielt fram to studieemner i prosjektledelse som NITO tilbyr i samarbeid med OsloMet.

- Det å velge prosjektledelse på masternivå er noe av det smarteste du kan gjøre for din karriere.

- Vi er derfor svært godt fornøyde med å kunne tilby disse studieemnene i samarbeid med OsloMet, og håper mange benytter muligheten til å melde seg på neste kurs i grunnleggende prosjektledelse som starter opp 13. september i år.

- Modulene baseres på moderne prosjektledelse med vekt på agile samarbeidsformer og tverrfaglige prosjekter. Studiepoengene man oppnår kan inngå i en erfaringsbasert master i ledelse ved OsloMet, avslutter han.

Tok prosjektledelse på masternivå – fikk drømmejobben