NITO-medlem Victor Pran studerte grunnleggende prosjektledelse på masternivå i regi av NITO og OsloMet. 

De to ulike studieemnene som NITO tilbyr i samarbeid med OsloMet er grunnleggende prosjektledelse og videregående prosjektledelse.

Mer informasjon om Executive videreutdanning: Prosjektledelse 1

Fra produktsjef til prosjektleder

Pran fikk kort tid etter gjennomføringen av studiet i prosjektledelse jobb som prosjektleder i Isola Solar.

- Før jobbet jeg som produktsjef i Isola og var en del av mange prosjekter, men jeg merket at prosjektene kunne vært utført på en bedre måte. Jeg meldte meg derfor på studiet i prosjektledelse for å få mer kunnskap om å lede prosjekter, sier han.

- Det at studiet gir ti studiepoeng på masternivå er også veldig positivt, da jeg har som mål å ta en mastergrad senere, legger han til.

En framtidsretta utdanning

Å mestre prosjekt som arbeidsform regnes som stadig viktigere i dagens samfunn. En voksende del av verdiskapingen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter, og prosjektarbeidsformen berører de fleste av oss.

Ifølge Pran har studiet gitt han verdifull kunnskap som prosjektleder i den nye jobben. 

- Gjennom studiet har jeg fått en bredere forståelse for prosjektledelse og hvorfor det er viktig i alle virksomheter.

- Ingen prosjekter er like, men metodikken kan justeres etter behov. Å vurdere risiko og usikkerheter på et tidlig tidspunkt er veldig verdifullt, og den kunnskapen tar jeg med meg inn i arbeidet som prosjektleder i Isola Solar.

Han trekker også fram og roser foreleseren på studiet, Torgeir Skyttermoen.

- Torgeir er en veldig god kursleder. Han lærte oss faget gjennom praktisk og teoretisk læring, noe jeg mener er den beste kombinasjonen. Han var alltid tilgjengelig og la til rette for at alle skulle lære.

God medlemsfordel

Pran ble oppmerksom på studiet gjennom NITO, og det er han glad for i dag. 

- Videreutdanning innen prosjektledelse er en god medlemsfordel, ikke bare fordi du får en rabattert pris på studiet som medlem, men det viser også at NITO jobber for læring hele livet, avslutter han.

Victor Pran benyttet seg av dette prosjektledertilbudet i 2021.