Getty oljerig 01.jpg

Sjekk lista over de best betalte ingeniørjobbene nederst i saken.

NITO lager årlig lønnsstatistikk for medlemmene sine innenfor alle avtaleområder: NITO Privat, NITO Stat, NITO Kommune, Samfunnsbedriftene Energi og Spekter. Det gir NITO-medlemmer mulighet til å utføre lønnssammenligninger, registrere egen lønn og laste ned statistikkhefter.

NITOs lønnsstatistikk er et av de desidert mest populære verktøyene på NITO-sidene, og det er ikke uten grunn. Det er nemlig ingeniører og teknologers viktigste verktøy for å sikre en god lønn for arbeidet de utfører.

- All vår erfaring tilsier at det å være åpen om lønn, og prate om lønn, er viktig for å kunne ta en vurdering av hvordan lønna er sammenlignet med markedet.

- Det å ha kjennskap til hva andre tjener er en stor fordel for deg som arbeidstaker, men det beste er likevel at man sammenligner seg med tilsvarende stillinger som den man har selv, sier Hellerud.

Birgithe-Hellerud-NT-04753.JPG
NITOs assisterende forhandlingssjef, Birgithe Hellerud.