Mons Ole Sellevold bor på Svalbard og jobber som prosjektleder i gruveselskapet Store Norske.

Da Mons Ole Sellevold flyttet til Svalbard, ble NITO det naturlige valget.

Han var medlem gjennom hele studietiden, men meldte seg ut for noen år siden.

33-åringen har siden 2021 jobbet i gruveselskapet Store Norske i Longyearbyen. Flere av kollegaene hans er NITO-medlemmer.

- Her finnes en aktiv bedriftsgruppe, og en veldig aktiv lokalavdeling, NITO Svalbard.

- Jeg så de hadde stor aktivitet, så etter litt «lokking og luring» lot jeg meg altså verve av en kollega nå i januar, forteller han videre.

MonsOle2.jpg
Mons Ole Sellevold nyter naturen på Svalbard.

- Det beste tallet vi har hatt noensinne

I januar fikk NITO hele 709 innmeldinger fra yrkesaktive. Til sammenligning var tallet 373 på samme tid i fjor.

- Dette er det beste tallet vi har hatt noensinne, sier NITOs president, Trond Markussen.

Forrige rekord innenfor samme måned var på 524 nye yrkesaktive medlemmer.

I tillegg har NITO fått 169 nye studentmedlemmer i løpet av januar. Det utgjør totalt 880 nye innmeldinger i forrige måned.

- Jeg er stolt over at stadig flere velger NITO. Det er flott å se at flere organiserer seg i en fagforening, sier Markussen.

NITO-president Trond Markussen er stolt og glad for at flere velger NITO.

- På Svalbard er NITO det opplagte førstevalget

Sellevold forteller at han allerede har deltatt på kurs i lønnsforhandlinger og på årsmøtet til NITO Svalbard.

- Det var kjekt å komme inn i et aktivt lag igjen. NITO Svalbard har brukt å være flinke til å lage til både faglige og sosiale arrangementer i Longyearbyen, og jeg ser fram til å delta på og engasjere meg i det framover, sier 33-åringen.

Han påpeker at selv om han aldri har hatt de helt store personlige utfordringene i arbeidslivet, er det viktig for ham å være organisert.

- Det er for å anerkjenne den jobben som tidligere er gjort gjennom fagbevegelsen, og for å bidra til å stadig forbedre norsk arbeidsliv.

- Det viktigste er å være organisert, og på Svalbard er NITO det opplagte førstevalget.                                                                      Mons Ole Sellevold

Hva kan være årsaken til medlemsrekorden?

NITO-presidenten synes det er vanskelig å peke på en spesifikk årsak til økningen.

- Jeg både tror og håper at innmeldingsrekorden skyldes god innsats over tid fra tillitsvalgte, medlemmer og sekretariatet med å synliggjøre NITOs strategiske målområder, trygghet, karriere og ingeniørenes stemme.

Noe som også kan ha gitt en ekstra «boost» for nyinnmeldingene, er innmeldingskampanjen med velkomstgave som NITO hadde i januar.

- Rekorden viser at stadig flere får med seg at NITO er ingeniørene og teknologenes beste støttespiller - enten det er for å hjelpe dem med lønn, tariff og karriere, sikre trygghet på jobben, eller være deres megafon mot samfunnet, politikere og beslutningstakere, sier NITO-presidenten.