NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI) har åtte rådgivende utvalg som blant annet har som oppgave å bidra til fagkunnskap. 

NITO BFI har fagnettverk tilknyttet flere av utvalgene, og dessuten egne fagnettverk innen ledelse, etikk og IKT samt et fagnettverk for bioingeniører i primærhelsetjenesten.

Meld deg inn i våre fagnettverk (krever innlogging)

Fagnettverkene administreres av NITO BFIs sekretariat og rådgivende utvalg.

− Hensikten med fagnettverkene er å gi målrettet informasjon til våre medlemmer innen deres interessefelt. Heidi Andersen, instituttleder NITO BFI

Som medlem av våre fagnettverk får du:

 • Nyhetsbrev flere ganger i året
 • Informasjon om aktuelle BFI-kurs
 • Tilgang til opptak av digitale kurs

- På sikt kan fagnettverkene utvikle egne diskusjonsgrupper og arrangementer. Man kan være medlem i så mange fagnettverk man vil, sier Andersen.

Les mer om om NITO BFIs fagnettverk

- Vi vet at bioingeniører er stolte av faget sitt. Som medlem i NITO BFI kan vi tilby flere ulike fagnettverk. Det koster ikke noe å være med, og du kan melde deg inn i så mange nettverk du ønsker.

- Dette er en god arena for faglig oppdatering, nettverksbygging og utveksling av erfaring med andre kollegaer, sier instituttlederen.

Mange bioingeniører er allerede med i NITO BFIs fagnettverk. - Vi er svært fornøyd med at våre fagnettverk er populære og fortsetter å vokse. Vi håper at enda flere av våre medlemmer får øynene opp for våre fagnettverk og melder seg inn, avslutter Andersen.

NITO BFI har fagnettverk innen følgende områder:

 • Blodbank
 • Patologi
 • Mikrobiologi
 • Kvalitetsstyring
 • Preanalyse og PNA
 • Primærhelsetjenesten
 • Forskning
 • Ledelse
 • Etikk
 • IKT

Bioingeniørfaglig institutt