Bli medlem av NITO BFIs fagnettverk (krever innlogging)

Nettverkene skal gi målrettet informasjon til bioingeniører innenfor ulike fagområder. Fagnettverkene administreres av NITO BFIs sekretariat og rådgivende utvalg.

Som medlem får du:

  • Motta nyhetsbrev 2-4 ganger pr. år
  • Informasjon om aktuelle BFI-kurs
  • Tilgang til opptak av digitale kurs 

Det er opprettet fagnettverk innen følgende områder:

Man kan være medlem i så mange fagnettverk man vil.