- NITO BFI ivaretar bioingeniørenes faglige og politiske interesser. Som medlem i NITO BFI tar du også del i et yrkesfaglig fellesskap, sier Kaja Marienborg, fagstyreleder i NITO BFI.   

Kaja Marienborg.JPG
- Bruk medlemsfordelene dine, oppfordrer fagstyreleder Kaja Marienborg.

Les om alle NITOs medlemsfordeler

I tillegg til gode bank- og forsikringstilbud og andre medlemsgoder som følger NITO-medlemskapet ditt, har du som bioingeniør og medlem av BFI noen ekstra fordeler.

Søk om spesialistgodkjenning

Spesialistgodkjenningsordningen bidrar til dokumentert faglig kompetanseutvikling, og kan dessuten gi deg økonomisk tillegg i lønnen din (b-del).

- For de som vil fordype seg mer i eget fagfelt, men ikke vil ta et fullt mastergradsløp, er spesialistgodkjenningen en svært god ordning, sier Marienborg.

Ordningen forvaltes av NITO BFI etter fastsatte retningslinjer utarbeidet av BFIs fagstyre, og det er kun medlemmer av NITO BFI som kan søke om spesialistgodkjenning.

Les mer om spesialistgodkjenningsordningen

BFIs studiefond

Formålet med studiefondet er å gi økonomisk støtte til våre medlemmer slik at de kan drive faglig utvikling som kan bidra til å heve bioingeniørfaget.

-  Som medlem har du også anledning til å søke om støtte til å lage postere og få dekket kostnader knyttet til presentasjoner på nasjonale og internasjonale konferanser. Studiefondet gir også støtte til videreutdanning og forskning, forteller fagstyrelederen.

Les mer om Studiefondet

Bidra i utviklingen av bioingeniørfaget

Deltakelse i BFIs styre, råd og utvalg, gir en unik mulighet til å øke egen kompetanse, påvirke utviklingen av bioingeniørfaget og utvide eget fagnettverk. Utvalgene skal bidra med fagkunnskap og sørge for at bioingeniørens rolle ivaretas i samfunnsutviklingen.

- De rådgivende utvalgene er derfor en svært viktig brikke i vårt arbeid, sier hun.

- BFI har rådgivende utvalg innen de ulike fagdisiplinene, samt forskning og utdanning, så jeg vil på det sterkeste oppfordre alle bioingeniører til å melde sin interesse for å delta i de rådgivende utvalgene.

BFIs fagstyre, råd og utvalg

- Samlet utgjør dette et svært godt tilbud til den som ønsker videreutdanning, vil drive med aktiv formidling eller vil ha en arena for å jobbe med videreutvikling av faget, påpeker hun.

Godt kurstilbud

Marienborg er også opptatt av å løfte fram NITO BFIs kurstilbud.

- Gjennom medlemskapet i BFI får du tilgang på et oppdatert og faglig godt kurstilbud, som enten er gratis eller rabattert.

- Dette er kurs som andre ikke tilbyr, og som er spesielt tilpasset bioingeniørers arbeidshverdag, avslutter fagstyrelederen.