Om spesialistgodkjenningsordningen

Spesialistordningen ble etablert i 2008 og forvaltes av NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) etter fastsatte retningslinjer utarbeidet av BFIs fagstyre. Fagstyret har oppnevnt en spesialistkomité som vurderer bioingeniører som søker om spesialistgodkjenning.

Autoriserte bioingeniører som oppfyller kravene til spesialistgodkjenning, vil etter vedtak i spesialistkomiteen, få tittelen Bioingeniør med spesialistgodkjenning og få utstedt et eget godkjenningsdokument.  

Rådgivning til kandidaten med hensyn til spesialisering og søkeprosess gis av BFIs sekretariat i samarbeid med spesialistkomiteen. 

Formålet 

Målrettet satsing på kompetanseutvikling er viktig for å møte dagens og framtidens behov for kompetanse. Ordningen er et supplement til mastergrad og skal legitimere at bioingeniøren har nødvendige teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter utover bachelornivå innenfor det aktuelle spesialistområdet. 

NITO BFI har godkjent 68 bioingeniører med spesialistgodkjenning i Norge.

Spesialistforløpet legges opp ut fra den enkelte bioingeniør og arbeidsplassens behov for kompetanse. Det kan søkes om spesialistgodkjenning innenfor tradisjonelle laboratoriespesialiteter, men også innenfor metodikk, diagnosegrupper eller administrative metoder.

Linda Almås

Linda Almås
Stavanger universitetssjukehus

- Jeg er bioingeniør med spesialistgodkjenning innen hematologi. Jeg vurderer blodceller og er med på å diagnostisere pasienter med blodsykdommer. Spesialkompetansen min gjør meg trygg på at jeg stiller de rette spørsmålene ved analysemetoden og derfor gir kvalitetsmessig gode svar til pasienten.