Bli medlem av NITO BFI IKT (krever innlogging)

Som medlem får du: 

  • Motta nyhetsbrev med relevant stoff innen IKT
  • Motta lenker til opptak av relevante kurs
  • Delta på temamøter
  • Bidra i påvirkningsarbeid