dronemann foto GettyImages.jpg

Hva skjer om jeg skader noen med dronen min? Hva skjer om jeg krasjer med dronen min? Hvem har ansvar og hvem må betale?

I Norge er det krav om at alle med droner som har kamera eller vekt over 250 gram skal ha en droneansvarsforsikring som dekker inntil 750.000 SDR (ca. 10,7 MNOK) per skade.

Lovpålagt ansvarsforsikring er inkludert i NITO Innboforsikring

NITO Innboforsikring ble i januar 2021 utvidet til å dekke droneansvarsforsikring. Med NITOs bestselgende og gode forsikring på innbo er du dekket dersom dronen gjør skade på andre personer eller andres eiendom ved privat bruk.

Kjøp NITO Innboforsikring som dekker drone

Einar Bilde.PNG- Havner du i en situasjon der dronen din skader en person eller andres eiendom, kan du bli gjort økonomisk ansvarlig, sier Einar Brekken, produktsjef i Tryg (bildet).

- Akkurat som bileiere må ha en ansvarsforsikring, er det nå lovpålagt for droneeiere å ha en ansvarsforsikring.

- NITO Innboforsikring dekker det rettslige erstatningsansvaret for droner du som privatperson kan komme i. Benytter du dronen utelukkende til privat rekreasjon trenger du derfor ikke å tegne en egen droneforsikring for å få dekket dette ansvaret dersom du har innboforsikringen til NITO, sier Brekken.

Sjekk dette: Visste du at NITO har eget fagnettverk om droner?

Dekker NITO Innboforsikring noe mer enn bare ansvar for en drone?

shutterstock_1342462304.jpg- Når det gjelder selve dronen, dekker NITO Innboforsikring skader på dronen som skyldes brann og tyveri fra stedet som er forsikret. For å få dekket tyveri som oppstår utenfor hjemmet, må du ha NITO Reiseforsikring eller egen droneforsikring, fortsetter han.

NITOs reiseforsikring dekker skadeverk og tyveri av drone utenfor hjemmet inntil 40.000 kroner.

- Har du en drone som er verdt mer enn 40.000 kroner, og som du ikke har råd til å erstatte hvis uhellet er ute, bør du vurdere droneforsikring. Men de aller fleste vil være godt nok dekket med NITOs medlemsforsikringer, sier Brekken.

Vær oppmerksom på at skade på dronen under bruk ikke er dekket. Ingen av forsikringene dekker for eksempel skader som følge av at dronen faller ned under bruk og blir ødelagt. 

Når bør jeg kjøpe droneforsikring?

- Ønsker du å få dekket tyveri utenfor hjemmet eller har en drone til mer enn 40.000 kroner, bør du tegne egen droneforsikring, sier Brekken.

Videre påpeker han at dersom du bruker dronen i næringsvirksomhet eller på reiser utenfor Norden, må du tegne en egen droneforsikring. Så har du en drone til under 40.000 kroner som du bruker privat og holder deg innenfor Norden er du antagelig godt nok dekket med NITO Innboforsikring.

Hovedforskjellen mellom egen droneforsikring og NITO Innboforsikring:

NITO Innboforsikring – dronedekning

  • Dekker tyveri på forsikringsstedet
  • Egenandel på 2000 kroner
  • Gjelder for skader som inntreffer i Norden

* Har du NITO Reiseforsikring får du dekket skadeverk og tyveri av dronen utenfor hjemmet inntil 40.000 kroner.

Egen droneforsikring

  • Dekker tyveri også utenfor forsikringsstedet
  • Egenandel på 1.000 kroner
  • Gjelder for skader som inntreffer i Europa

Droner for næringsdrivende

Det er viktig å presisere forskjellen på privat bruk og bruk i næringsvirksomhet. Tjener du penger på dronebruken din, for eksempel ved salg av bilder og videoer, eller ved bruk av dronen i jobbsammenheng må du ha en egen ansvarsforsikring som dekker næringsvirksomhet. Det er ingen innboforsikringer som dekker denne formen for bruk.

Krav til droneeiere

Er du en droneentusiast er du sikkert fullt klar over at det nye regelverket nå stiller krav til nettkurs, eksamen og registrering i Luftfartstilsynets register. Dette gjelder selv om dronen er til rekreasjon og privat bruk.

Har du en drone som veier mer enn 250 gram, eller som har kamera må du:

  • Tegne forsikring for ansvar (inkludert i NITO Innboforsikring)
  • Registrere dronen hos Luftfartstilsynet på flydrone.no