Som ingeniør eller teknolog har du en kompetanse som er ønsket i hele næringslivet. Dine kunnskaper og dine ideer er mye verdt. Mange virksomheter kan ha ønske om å leie deg inn som konsulent eller ansette deg. Men har du en god ide er det jo også spennende å starte for seg selv.

Det er likevel relativt få som tar steget ut og etablerer egen virksomhet. Kanskje skyldes dette at mange ser det som for risikofylt å starte noe eget?

Selvsagt er det mer risiko knyttet til å være din egen arbeidsgiver, enn å være ansatt i en virksomhet. Det er likevel forskjell på å starte en liten virksomhet der du selger dine egne tjenester, og å starte med å produsere noe for salg. Sistnevnte krever gjerne større investeringer og innebærer mer risiko.

Selge egen kompetanse?

Er du arbeidsledig, har du fått en sluttpakke eller er i en annen situasjon der du må se deg om etter annet arbeid? Som teknolog eller ingeniør har du trolig solid kunnskap som mange trenger.

Kanskje betalte kunder for å benytte din kompetanse da du var ansatt? Hvorfor ikke selge kompetansen din selv, slik at du skaper din egen arbeidsplass?

Starte litt på si?

Konsulentvirksomhet kan du strengt tatt starte ved siden av din vanlige jobb. Selvsagt under forutsetning av at du ikke konkurrerer med egen arbeidsgiver.

Som en myk start et det eksempelvis mulig å gå ned til 80 prosent stilling og sette av en dag i uken til å bygge deg opp som selvstendig konsulent. En del virksomheter ser verdien av at egne ansatte gjør dette. Kanskje kan du inngå et samarbeid med din arbeidsgiver?

Stadig flere velger en annen tilknytning til arbeidslivet enn som ansatt. Kartleggingsarbeid som NITO har utført og signaler fra norsk næringsliv tilsier at vi i løpet av 10-15 år vil se større innslag av innleie, selvstendig næringsdrivende og midlertidige stillinger.  

Tryggere å være selvstendig

NITO er opptatt av at medlemmene har trygge arbeidsforhold, dette gjelder enten de er ansatt eller ønsker å være sin egen arbeidsgiver.

For å bistå de som ønsker å starte noe eget innfører NITO derfor medlemsfordelen NITO Oppstart. Dette er en pakke med ulike fordeler du som ønsker å starte for deg selv vil ha glede av i oppstartfasen.

Fordelene spenner fra aktuelle forsikringer til juridisk rådgivning og bistand i oppstartfasen.

NITO Oppstart med gratis startpakke forsikring

NITO Oppstart: Fra idè til virkelighet – også for studenter