Bli medlem av fagnettverket Ny maritim industri (krever innlogging)

Som medlem får du:

  • Mulighet for å utvide ditt nettverk
  • Delta gratis på våre temamøter
  • Faglig oppdatering med våre fagkurs
  • Motta nyhetsbrev med aktuelt fagstoff

Kontaktperson for NITO sitt fagnettverk for ny maritim industri er