Husk å betale innen forfall, slik at du er godt sikret også i 2024.

Forsikringer med de beste vilkårene

NITO følger hele tiden godt med på hva som skjer i forsikringsmarkedet. Vilkår gjennomgås i detalj og det ses på hvordan forsikringer på best mulig måte kan skreddersys behovene til ingeniører og teknologer.

For NITO-medlemmer som velger å benytte seg av NITOs forsikringstilbud er dette en ekstra trygghet. Resultatet er at forsikringene blir bedre, vilkårsendringer gjøres til det beste for medlemmene. 

Få månedlig betaling på dine NITO-forsikringer

  • Enkelt å opprette med bankId
  • Betalingen trekkes automatisk den 20. hver måned
  • Du har full oversikt og kontroll i din nettbank

Opprett AvtaleGiro på Min side

Ekstra trygghet med NITO i ryggen

Velger du å benytte NITOs medlemsavtale på forsikring, kan du være trygg på at du har NITO i ryggen om du får behov for det.

Se også: Fornyer samarbeid med Tryg

Flere medlemmer har uttrykt glede over å ha opplevd god bistand og støtte fra NITO i sine saker. Slik støtte er fint å ha enten det dreier seg om kjøp av forsikring, skadeoppgjør eller om det er noe annet innen service og kundeoppfølging du trenger hjelp til.

Hvordan fastsettes prisene på NITO sine medlemsforsikringer

NITO sine medlemsforsikringer er kollektive forsikringer og kan bare kjøpes av NITO sine medlemmer. Derfor har medlemsforsikringene egne regnskap i forsikringsselskapet.

Egne regnskap betyr at forsikringspremien det enkelte medlem betaler for en medlemsforsikring stort sett bestemmes av hvor mange skader medlemmene har hatt gjennom året, og hvor store erstatningsutbetalingene har vært. I tillegg når premien bestemmes kommer administrasjonskostnader, skadeoppgjørskostnader, endringer i valuta og regulering i takt med økninger i G- og indeksreguleringer.