Bli medlem av fagnettverk innovasjon og teknologi (krever innlogging)

Som medlem får du:

  •  Mulighet for å utvide ditt nettverk
  • Delta gratis på våre temamøter
  • Faglig oppdatering med våre fagkurs
  • Motta nyhetsbrev med aktuelt fagstoff

Dette nye fagnettverket ble lansert 16. Juni 2022 med et kick-off temamøte.

Kontaktperson for NITO sitt fagnettverk for innovasjon og teknologi er