Gå til innhold
Ingeniørstudenter i samtale
Fagmiljøer

NITO Skole

NITO Skole er et nettverk som arbeider med faglige og skolepolitiske temaer. Fagnettverket er for ingeniører og pedagoger organisert i NITO og som jobber i undervisningsstillinger.

Bli medlem av NITO Skole (krever innlogging)

Som medlem får du:

Hvorfor bli medlem av NITO Skole?

 • NITO organiserer ca 650 lærere på landsbasis og er en av landets største lærerorganisasjoner i skoleverket.
 • Vi arbeider med spørsmål av særlig interesse for medlemmer i undervisningsstillinger på yrkesfaglige program og fagskoler.
 • Vi jobber for å synliggjøre ingeniørenes og teknologenes kompetanse som pedagoger og tilrettelegger for kompetanseutvikling.

Se hva NITO gjør for ingeniører i undervisningsstillinger

Vi jobber med

 • Ny stillingskode for ingeniører/pedagoger i skoleverket
 • Forslag til ny lærerplan på byggfag og TIP
 • Arbeidstidsavtalen (harmonisering av årsrammene)
 • Erfaringsutveksling samarbeid skole/næringsliv
 • Bedre etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere
 • Forbedring av sikkerheten i skoleverkstedene
 • Yrkesretting av fellesfagene
 • Kvalitet i fagskoleutdanningen/tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanningene

NITOs politikk innen Utdanning og realfagsrekruttering

 • NITO ønsker mer realfagsglede i grunnskole og videregående skole og anbefaler økt satsing på vitensentrene
 • Det er viktig å styrke de tekniske yrkesfagene og sørge for forutsigbare overganger mellom ulike utdanningsnivåer
 • Ingeniør- og teknologutdanningene er underfinansierte og må styrkes

Å droppe ut av videregående skole, gjør deg ikke til en taper

Se NITOs politikk for utdanning og rekruttering

Medlemsfordeler

NITO-medlemmer har tilgang på markedets kanskje beste tilbud innen blant annet bank og forsikring.

Vi gir nyttig karriereveiledning og har et bredt kurstilbud som hever din kompetanse.

Se alle dine medlemsfordeler 

Aktuelt om skole og utdanning

- Teknologi bygger broer

Jakob Karlsen (23) fra Averøy på Nordmøre ønsker å være bindeleddet mellom det nasjonale og...