Meld deg inn i NITO Skole

 

Som medlem får du:

 • NITOs fagkurs til rabattert pris
 • Motta nyhetsbrev med aktuelt fagstoff
 • Bidra i NITOs politiske arbeid

Delta i vår Facebook-gruppe

Hvorfor bli medlem av NITO Skole?

NITO organiserer ca 650 lærere på landsbasis og er en av landets største lærerorganisasjoner i skoleverket. Vi arbeider med spørsmål av særlig interesse for medlemmer i undervisningsstillinger på yrkesfaglige program og fagskoler. Vårt mål er å synliggjøre ingeniørenes og teknologenes kompetanse som pedagoger og tilrettelegger for kompetanseutvikling.

Se hva NITO gjør for ingeniører i undervisningsstillinger

Vi jobber med

 • Ny stillingskode for ingeniører/pedagoger i skoleverket
 • Forslag til ny lærerplan på byggfag og TIP
 • Arbeidstidsavtalen (harmonisering av årsrammene)
 • Erfaringsutveksling samarbeid skole/næringsliv
 • Bedre etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere
 • Forbedring av sikkerheten i skoleverkstedene
 • Yrkesretting av fellesfagene
 • Kvalitet i fagskoleutdanningen/tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanningene

NITOs politikk innen utdanning og realfagsrekruttering

NITO ønsker mer realfagsglede i grunnskole og videregående skole og anbefaler økt satsing på vitensentrene.  Det er viktig å styrke de tekniske yrkesfagene og sørge for forutsigbare overganger mellom ulike utdanningsnivåer.  Ingeniør- og teknologutdanningene er underfinansierte og må styrkes

Se NITOs politikk for utdanning og rekruttering