Gå til innhold
byggeplass
< Kurs og arrangementer

Kurs for oppmenn/eksperter

Oppmann/ekspert er ment å gi svar på om f.eks. et arbeid er riktig eller feil utført, eller om kontraktforståelse er riktig eller feil. Rollen som oppmann/ekspert krever derfor god faglig bakgrunn.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

torsdag 27.01.2022 09:00-16:00

Aktivitetsvalg er påkrevd

torsdag 27.01.2022 18:00-21:00

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 

Kurset er et samarbeid mellom NITO, Tekna, Juristenes Utdanningssenter, mekling.no, Standard Norge og Standard Online.

Bruk av oppmann/ekspert er en viktig rolle for å håndtere konflikter innen bygg og anlegg. Oppmann/ekspert kan være de med teknisk bakgrunn, men jurister eller andre avhengig av problemstilling og sakens omfang benyttes.

Både begrepet «oppmann» og «ekspert» brukes, men felles for begge er at partene i en konflikt kan ønske å få en upartisk og faglig god vurdering av en tredjeperson slik at konflikten kan bli løst.

Mål med kurset er:

 • Tilby eksperter en kurspakke som klargjør rolle, rammer og hensikten med ekspertordningen
 • Gi en oversikt over hovedområdene for bruk av ekspert
 • Gi praktisk kunnskap ved innføring i «verktøy-pakke»
 • Samarbeid med andre konfliktløsere (meklere o.a.) i PRIME, ekspertråd o.l.
 • Oversikt over regelverk

Kurset skal gi deg kunnskap om hvordan du skal opptre i forhold til partene, hvordan du går frem i prosessen som ekspert/oppmann og hvilke utfordringer du kan møte som oppmann/ekspert.

Les mer om rollen på mekling.no

Målgruppe:

 • Alle som arbeider som ekspert i dag eller som er interessert i ekspertrollen
 • Eksperter som står på Mekling.no sine hjemmesider, men ønsker kurset for økt komptanse
 • Faglig bakgrunn vil i første omgang være typisk eksperter med teknisk kompetanse, men kan også omfatte personer med juridisk eller administrativ kompetanse
 • Kan vurderes som del av et «innføringskurs» for fremtidig sertifisering som ekspert
Program Kurs for oppmenn/eksperter

DAG 1

09.00
Åpning – hensikt og program. Fokus på fire områder.
Morten Tveten og Anders Beitnes

09.15
Hvorfor er dette viktig? Omfanget av tvister i entrepriseforhold. Behov for å løse saker. Behov for kompetanse på  konflikthåndtering.
Anders Haukedalen, Direktør, NCC og Morten Tveten, Mekling.no

10.15 Pause

10.30
Hovedtema 1. «Eksperten»

 • regelverket
 • hvilke saker er aktuelle
 • rollen som ekspert
 • gjennomføring, ulike alternativer (rådgivende/bindende, skriftlighet, uttalelser etc)
 • «verktøykasse» for Ekspert"

Anders Beitnes og representant fra byggherre

Summegruppe

12.15 Lunsj

13.15
Hovedtema 2. Frivillig mekling – rettsmekling

 • regelverket – hvor er dette aktuelt
 • forskjeller frivillig mekling og rettsmekling
 • frivillig mekling -hva kjennetegner denne formen, hva kan oppnås?
 • prosess og fleksibilitet, ikke regelstyrt, ekspertens rolle
 • rettsmekling, regelstyrt, domstolens rolle og ekspertens rolle
 • partene; representasjon, fullmakter
 • hva forventes av eksperten
 • hvordan oppleves det å bli meklet
 • «verktøykasse» for mekling"

Sverre Blandhol, Universitetet i Oslo, Harald Kobbe, Kobbe AS og representanter fra byggherre og entreprenør

14.45 Summegruppe

15.00 Pause

15.15
Etikk, konfidensialitet, interessekonflikt
Sverre Blandhol, Professor, Universitetet i Oslo

16.00 Slutt dag 1

DAG 2

09.00
Hovedtema 3. Meddommer i rettsak og voldgift

 • forskjellen ordinær domstolsbehandling og voldgift
 • rolle, forventninger og krav til ekspert
 • oppnevning – hvordan
 • engasjement – honorar, avlønning
 • arbeid i retten
 • domsavsigelse
 • «verktøykasse» for meddommere"

Arne Engesæth, DLA Piper og dommer "NN"

1030 Summegruppe

10.45 Pause

11.00
Mekling.no

 • samordning av ressurser, hvordan få oppdrag, praktiske verktøy
 • samarbeidet med Standard Norge og bruk av standardavtalene

Morten Tveten, Mekling.no

11.30 Lunsj

12.30
Hovedtema 4. PRIME, Ekspertråd

 • bruk av «stående ordninger» - regelverket og praksis
 • likhet og ulikhet hos for bruk i større prosjekter
 • ekspertens rolle og andres roller
 • hvordan samarbeide effektivt
 • gangen i PRIME, arbeidsoppgaver, utfordringer
 • «verktøykasse» for PRIME"

Erik Brannsten, Bane Nor, Anders Beitnes og representant fra entreprenør

14.00 Summegruppe

14.30 Pause

14.45
Paneldebatt (fra brukerperspektiv)

 • erfaringer
 • behov
 • sterke og svake sider ved bruk av ekspert
 • ekspertrollen fremover
 • Representanter for byggherrer og entreprenører

16.00 Slutt

Vi tar forbehold om endringer i programmet

 

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg

Clarion Hotel & Congress, Trondheim, 10. januar 2022