Gå til innhold
Fingrer som går i en trapp av pengesedler, Foto: getty images
< Kurs og arrangementer

Webinar: Vestnorsk ingeniørkonferanse

Tema på denne konferansen er tariffarbeid og forhandlinger. Vi får foredrag om den økonomiske situasjonen, resultat og erfaringer med forhandlinger i 2020 og vi skal lære mer om grønne tariffavtaler. I tillegg vil professor Ingvard Wilhelmsen snakke om livet, som et usikkert prosjekt.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

torsdag 04.02.2021 09:00-13:00

torsdag 04.02.2021 13:15-14:45

torsdag 04.02.2021 15:00-16:00

 

Vestnorsk ingeniørkonferanse vil gå via teams. Tillitsvalgte er viktige nøkkelpersoner som er med å former det gode klimaet på arbeidsplassen. I Norge er vi heldige med trepartsamarbeidet. 

Program

  • Velkommen  v/ avdelingsleder i NITO Rogaland, Siri Sægrov Eiane
  • Vi bretter opp ermene og er klar for et kongressår med nye NITO-muligheter, v/ NITO-president Trond Markussen
  • Hvordan ser det ut på arbeidsmarkedet, bedriftene og privatøkonomien til oss som bor på vestlandet? v/ Kyrre M. Knudsen, sjefsøkonom i Sparebank 1 SR bank
  • Resultat og erfaringer fra forhandlingene i 2020, og hvordan skal vi ta dette videre? v/ forhandlingssjef i NITO Knut Aarbakke
  • NITOs valgkomite v/ Anette Vevle Øvreås
  • Grønne tariffavtaler. Praktiske eksempler på hvordan dette gjøres v/ forsker i FAFO Inger Marie Hagen
  • Møter i de ulike tariffområdene
  • Livet er et usikkert prosjekt v/ professor Ingvard Wilhelmsen

Detaljert program

Vestnorsk ingeniørkonferanse 0402 2021.pdf

Hva dekker NITO?

NITO dekker reise- og oppholdsutgifter samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte som deltar på tillitsvalgtkurs.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.