Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Vestnorsk ingeniørkonferanse: Miljø og berekraft–ingeniøren sit på løysingane

Dei siste åra har Noreg vore ramma av flaum, tørke og skogbrannar. I framtida kan vi vente meir ekstremvær både her og elles i verda. Klimatilpassing er difor nødvendig, noko både nasjonale styresmakter og FN sine berekraftsmål har sett på dagorden. På denne konferansen stiller vi spørsmål om kva vi som ingeniørar kan bidra med, kva som er dei rette løysingane og ikkje minst kva som vil skje i framtida.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

Skriv evt. allergiar i kommentarfeltet nederst

fredag 31.01.2020 10:00-17:00

fredag 31.01.2020 12:00-13:00

fredag 31.01.2020 19:00-22:00

Konferansen er delt i to, ein del om miljø og berekraft og ein del om tariffarbeid i NITO


Vi får besøk av statssekretær i Olje- og energidepartementet Liv Lønnum (FrP) som skal snakke om regjeringa sin vindkraftpolitikk.
Professor og klimaforskar ved Universitetet i Bergen Helge Drange skal snakke om kva ingeniørane kan bidra med for å få ned klimautslepp.
Det blir debatt om utfordringar rundt etablering av vindkraft, på land og til havs. Konkrete døme på god klimapolitikk frå regionen vil også bli presentert.


NITOs forhandlingssjef Knut Aarbakke skal snakke om hovudoppgjeret i 2020 for alle tariffområda.
Arne Torget, kjent stuntpoet frå TV2-programmet Norske Talenter, deltar med innspel undervegs i konferansen.

Program

Meld deg gjerne på no, så heldt vi av ein plass til deg!

Ved kansellering seinare enn 3 dagar før konferansestart eller ved manglande oppmøte frå konferansen, vil du bli fakturert med kr. 2 500,-

NITO har mange tillitsvalgtkurs som kan passe for deg

Oversikt over alle kurs og arrangementer finner du på kurssidene.