Gå til innhold
Puslebrikker med logo til NITO, NHO og norges riksvåpen samt flere personer som snakker sammen
< Kurs og arrangementer

Vestnorsk ingeniørkonferanse 2022 - digitalt

Verdiskaping på vestlandet, lønnsoppgjøret 2022. Vestnorsk ingeniørkonferanse er årets høydepunkt for deg som er NITO-tillitsvalgt i Rogaland og Vestland.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 

Med utgangspunkt i den norske modellen tar vi pulsen på arbeidslivet på vestlandet. Arrangementet blir digitalt og tidspunktet er kl. 09.00 - 14.00

Vi går inn i et spennende 2022 både for NITO og med viktige forhandlinger på alle tariffområder. På årets vestnorske ingeniørkonferanse kan du høre mer om hva som kan skje i 2022. Her får du som tillitsvalgt viktig informasjon om hva vi kan forvente oss i året som kommer.

Teamslink til arrangementet vil bli sendt ut tirsdag

2. februar. 

Program

  • Velkommen v/ avdelingsleder i NITO Rogaland Siri Sægrov Eiane og Jørn Eilertsen
  • Veien videre for NITO etter kongressen 2021. V/ visepresident i NITO Kjetil Lein.
  • Hvordan ser det ut i arbeidsmarkedet, bedriftene og privatøkonomien til oss som bor på vestlandet? V/ sjefsøkonom i Sparebank1 SR-bank Kyrre M. Knudsen.

Lønnsoppgjøret 2022

Hva kan vi forvente oss av lønnsoppgjøret dette året? V/ forhandlingssjef i NITO Knut Aarbakke.

Tariffsamlinger avtalevis

Det legges opp til at alle tariffområdene (stat, privat, kommune og Spekter) har tariffkonferanser fra kl. 12.15 - 14.00

Konferansen avsluttes fredag 4. februar kl. 14.00

 

Fullstendig program for den digitale konferansen

 

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

For tillitsvalgte i regionen dekker avdelingen reise, opphold og evt. tapt arbeidsfortjeneste.
For reisebestilling med fly må NITOs billettbestillingsskjema benyttes. Vent på deltakerbekreftelse før du bestiller. Bruk prosjektnummer som listet opp under.

Skjema for reiseregning, reisebestilling og utgiftsrefusjoner.

Prosjektnummer som skal oppgis avhenger av ditt avtaleområde:

L020 - Privat
L022 - Kommune
L024 - Stat
L025 - KS Energi
L026 - Spekter Helse

Andre, ta kontakt med

Elisabet Kvinnesland

Seniorrådgiver