Gå til innhold

Pensjon på 1-2-3

Synes du pensjon er vanskelig og uoversiktlig? Hva får du fra folketrygden, og hva er egentlig tjenestepensjon? Har du krav på AFP, og hvor kan du sjekke hva du får utbetalt når du blir pensjonist? Vi gir deg en kort innføring i de ulike ordningene som tilsammen utgjør din pensjon.

Eldre mann i blå treningsjakke.jpg
Vet du hvor mye du får å rutte med som pensjonist? Hvordan planlegger du pensjonstilværelsen din?

Slik er pensjonen din satt sammen

Pensjonen din er satt sammen av tre ulike elementer:

  1. Pensjon fra folketrygden – gir alle med en viss botid i Norge pensjon livet ut.
  2. Det du har tjent opp gjennom tjenestepensjon på jobben – her er det ulike ordninger i offentlig og privat sektor, og det varierer hvor gode disse ordningene er.
  3. Det du har spart privat, for eksempel gjennom IPS – individuell pensjonssparing.

Pensjon fra folketrygden

Folketrygden sikrer alle med en viss botid i Norge pensjon livet ut. Du vil få mer i pensjon dess flere år du har jobbet og jo mer du har tjent. Men det er en begrensning på hvor høy pensjon du får fra folketrygden. 

Befolkningen blir stadig eldre, og dermed øker også de offentlige pensjonsutbetalingene. For at staten skal tåle framtidige pensjonsutgifter, har pensjonsordningen vært gjennom store endringer. 

En viktig endring i den nye modellen for folketrygden er at de årlige utbetalingene av pensjon er tilpasset hvor lenge du forventes å være pensjonist. I praksis vil hva du får utbetalt være avhengig av når du tar ut pensjon og hvor lenge folk i ditt årskull forventes å leve, såkalt levealdersjustering.

  • Jo lenger du står i jobb, jo mer får du i pensjon per år.
  • Jo lenger du er forventet å leve etter avsluttet karriere, jo mindre penger får du per år.

FØDT FØR 1963 - DU KAN TAPE PÅ Å STÅ LENGE I JOBB

Sparegris med penger som gulrot.jpg

Tjenestepensjon – pensjon fra jobben

Tjenestepensjon er den pensjonen du tjener opp gjennom jobbens pensjonsordning. Den kommer i tillegg til den pensjonen du får fra folketrygden. 

Når levealderen øker og årlig pensjonsbetalinger fra staten blir lavere, blir tjenestepensjonen desto viktigere.

I det private ble tjenestepensjon obligatorisk i 2006, men det er stor variasjon i hvor gunstige ordningene er.

Tema: Privat tjenestepensjon

Tema: Offentlig tjenestepensjon

Avtalefestet pensjon - AFP

I det offentlige har alle hatt avtalefestet pensjon (AFP), som gir mulighet for å gå av med pensjon før fylte 67 år. Kun en del av de ansatte i privat sektor har dette.

Det er forskjellige regler som gjelder for AFP i privat og offentlig sektor.

Tema: AFP

Hvor kan du finne ut hva du får i pensjon?

Med ny folketrygd vil du kunne komme bedre ut nå enn før pensjonsreformen – hvis du har en god pensjon fra jobben og venter lenge med å ta ut pensjon.

Motsatt vil du kunne komme dårligere ut enn i forrige pensjonsmodell hvis du pensjonerer deg tidlig, og/eller ikke har vært omfattet av tjenestepensjonsordninger. Eller at tjenestepensjonsordningen har vært lite gunstig.

Få oversikt over din pensjon

Lurer du på hva du kan forvente å få i pensjon fra Folketrygden og ulike innskuddsordninger? På norskpensjon.no og nav.no/pensjon kan du få en viss oversikt.

Sparegris og hus.jpg

Privat sparing til pensjon

Det du sparer selv kommer i tillegg til den pensjonen du får fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen på jobben. Egen sparing er spesielt viktig for unge som er omfattet av den nye pensjonsmodellen, de som har hatt få år som yrkesaktiv, de som har en dårlig tjenestepensjon eller som ikke har tjenestepensjon via jobb.

Vurderer du individuell pensjonssparing (IPS)?

Vi har laget en oversikt over hva du bør tenke på når du velger om du vil spare i IPS for å få utsatt skatt. Sammen med KLP har vi også laget et medlemstilbud for deg som ønsker å spare i IPS. 

Hva er IPS? Må jeg starte individuell pensjonssparing?

NITO hjelper deg med pensjon

  • NITO setter opp ulike kurs og møter om pensjon for våre medlemmer – sjekk vår kurskalender.
  • NITO har en egen faggruppe med ekspertise på pensjon. Har du spørsmål om pensjonsuttak, pensjon i den nye jobben eller endringer av pensjonsordninger på din arbeidsplass, kan du
  • Har du fått tilbud om en ny jobb? om å sjekke arbeidsavtalen din og hvilken pensjon arbeidsgiver har forpliktet seg til.

Sluttpakker og gavepensjon

Har du fått tilbud om sluttpakke eller å gå av med pensjon tidlig i forbindelse med omorganisering? 

Pensjonsrådgivning i din virksomhet?

Mange virksomheter har tilbud om pensjonsrådgivning til sine ansatte. Her får du snakke med en ekstern pensjonsekspert som ser på nettopp din sak. Ta kontakt med din nærmeste leder for å høre om dere har et slikt tilbud.

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

Publisert: Sist oppdatert: