Gå til innhold

Avtaler og særavtaler i statlig sektor

NITO er på det statlige avtaleområdet tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne-stat og omfattes av alle sentrale avtaler der Akademikerne er part på lik linje med de andre foreningene i Akademikerne.

Gjeldende avtaleverk

Særavtaler

Særavtaler om reise

Statens personalhåndbok på lovdata.no inneholder alle sentrale særavtaler. Her finner du blant annet:

Rapport - Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten. 2017

 Mal omstillingsavtale stat, revidert 170217

Protokoller

Riksmeklerens møtebok og forslag mellomoppgjøret mai 2021
Bruddprotokoll mellomoppgjøret i staten 30.04.21
Protokoll hovedavtale stat 2016
Protokoll fleksitidsavtale Staten 07112017

Eldre avtaler

Hovedtariffavtale stat 010518 - 300420
Hovedtariffavtale stat 010516 - 300418
Hovedtariffavtale Stat 010514-300416
Tilleggslønnstabell (B) staten 010515
Hovedavtale stat 010113-311215