Gjeldende avtaleverk

Særavtaler

Særavtaler om reise

Statens personalhåndbok på lovdata.no inneholder alle sentrale særavtaler. Her finner du blant annet:

Rapport - Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten. 2017

 Mal omstillingsavtale stat, revidert 170217

Protokoller

Protokoll særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested, virkning fra 1.1.2022
Protokoll polaravtalen 2022-2024
Protokoll hovedavtale oktober 2021
Riksmeklerens møtebok og forslag mellomoppgjøret mai 2021
Bruddprotokoll mellomoppgjøret i staten 30.04.21
Protokoll hovedavtale stat 2016
Protokoll fleksitidsavtale Staten 07112017

Eldre avtaler

Hovedtariffavtale stat 010518 - 300420
Hovedtariffavtale stat 010516 - 300418
Hovedavtale stat 010113-311215