Gå til innhold

Avtaler og særavtaler i statlig sektor

NITO er på det statlige avtaleområdet tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne-stat og omfattes av alle sentrale avtaler der Akademikerne er part på lik linje med de andre foreningene i Akademikerne.

Ventelønnsordningen opphevet

Regjeringen har besluttet at lovvedtaket om å oppheve statens ventelønnsordning og vartpengeordning skal få virkning fra 1. mars 2016.

Den som har rett til ventelønn eller vartpenger pr. 1. mars vil beholde sine rettigheter i samsvar med de regler som gjaldt før lovendringen.

Gjeldende avtaleverk

Hovedavtale stat - 010117-311219
Hovedtariffavtale stat 010516 - 300418

Protokoll hovedavtale stat 091216
Avtalespeil for hovedavtale stat 2017-2019

Trykt utgave kan bestilles via NITOs servicesenter, 22053500, eller .

Rapport - Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten. 2017

 Mal omstillingsavtale stat, revidert 170217

Lønnstabeller

Tabell A - hovedlønnstabell stat 010516

statens personalhåndbok

Statens personalhåndbok
Alle særavtaler i staten finner du i kapittel 9

Særavtaler om reise

Dekning av utgifter til reise og kost innenlands
Dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge
Satser innenlandsregulativet

Eldre avtaler

Hovedtariffavtale Stat 010514-300416
Tilleggslønnstabell (B) staten 010515
Hovedavtale stat 010113-311215

Publisert: Sist oppdatert: