Gjeldende avtaleverk

Særavtaler

Særavtaler om reise

Statens personalhåndbok på lovdata.no inneholder alle sentrale særavtaler. Her finner du blant annet:

Rapport - Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten. 2017

 Mal omstillingsavtale stat, revidert 170217

Protokoller

Eldre avtaler

Hovedtariffavtale stat 010518 - 300420
Hovedtariffavtale stat 010516 - 300418
Hovedavtale stat 010113-311215