Gå til innhold

Avtaler og særavtaler i statlig sektor

NITO er på det statlige avtaleområdet tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne-stat og omfattes av alle sentrale avtaler der Akademikerne er part på lik linje med de andre foreningene i Akademikerne.

Gjeldende avtaleverk

Hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne 2018-2020
Hovedavtalen for arbeidstakere i staten 2017 - 2019

Protokoll hovedavtale stat 091216
Avtalespeil for hovedavtale stat 2017-2019

Trykt utgave kan bestilles via NITOs servicesenter, 22053500, eller .

Rapport - Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten. 2017

 Mal omstillingsavtale stat, revidert 170217

Særavtaler om reise

Dekning av utgifter til reise og kost innenlands
Dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge
Satser innenlandsregulativet

Statens personalhåndbok på lovdata.no inneholder alle sentrale særavtaler.

Protokoller

Protokoll fleksitidsavtale Staten 07112017

Eldre avtaler

Hovedtariffavtale stat 010516 - 300418
Hovedtariffavtale Stat 010514-300416
Tilleggslønnstabell (B) staten 010515
Hovedavtale stat 010113-311215

Ventelønnsordningen opphevet

Regjeringen har besluttet at lovvedtaket om å oppheve statens ventelønnsordning og vartpengeordning skal få virkning fra 1. mars 2016.

Den som har rett til ventelønn eller vartpenger pr. 1. mars vil beholde sine rettigheter i samsvar med de regler som gjaldt før lovendringen.

Publisert: Sist oppdatert: