Gå til innhold

Alt om lønn i staten

Hvordan forhandles lønn der du jobber? Her finner du svar på det du lurer på om lønnsforhandlinger lokalt og sentralt, dine tariffavtaler og siste nytt om lønnsoppgjøret i staten.

Slik forhandles lønn i staten

NITO forhandler med staten sammen med Akademikerne. De generelle bestemmelsene og størrelsen på lønnspotten forhandles sentralt, mens fordelingen av lønn skjer lokalt.

 

I de lokale forhandlingene er det NITOs tillitsvalgte som forhandler med ledelsen på vegne av alle sine medlemmer. Eventuelt kan NITO-medlemmer også ivaretas av tillitsvalgte fra andre Akademiker-foreninger.

 

Lokale forhandlinger i staten skjer vanligvis på høsten. Ta kontakt med din tillitsvalgt for å høre når det er forhandlinger hos dere og hvordan du skal gå fram for å fremme lønnskrav.

Ilustrasjonsbilde samtale og forhandling Foto: GettyImages

Tariffavtaler med staten

I tariffavtalene finner du reglene for hvordan partene forhandler lønn, stillingskoder, lønnsplaner, dine rettigheter til boliglån i SPK og mye mer. NITO er del av tariffavtalene Akademikerne har med staten.

Lønnsstatistikk staten - se alle tallene

Se lønn fordelt på geografi, erfaring, alder, etat og stillingsgrupper. Statistikken er ditt viktigste verktøy i lønnssamtalen eller når du forhandler lønn i ny jobb.

Snakk lønna di opp – bruk lønnssamtalen

Lønnssamtalen er en forventningsavklaring mellom deg og din leder om din lønnsutvikling. Det er ikke en forhandling hvor du kan forvente svar der og da, men din beste mulighet til å gi lederen din de gode argumentene for hvorfor nettopp du fortjener mer i lønn i år. 

 

Forbered deg godt. Tenk gjennom hva du har bidratt med siste året, sjekk statistikken og snakk med kollegene dine om lønn. De eneste som tjener på at vi ikke snakker om lønn, er arbeidsgiver.

Ung, smilende mann i engasjert samtale med leder Foto: GettyImages

Siste nytt om lønnsoppgjøret i staten


Les flere saker om lønnsoppgjøret i staten