Status lokale forhandlinger 2023

Område Virksomheter Frist Lukket
Område 1 Kulturvirksomheter 16. mai kl. 12.00 11. mai
Område 2 Norges Bank 16. mai kl. 12.00 11. mai
Område 3 Avinor 16. mai kl. 12.00 5. mai
Område 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag 16. mai kl. 12.00 5. juni
Område 6 NRK 27. april kl. 20.00 3. mai
Område 7 Tog  16. mai kl. 12.00 15. mai
Område 8 Posten 16. mai kl. 12.00 11. mai
Område 9 Øvrige virksomheter 16. mai kl. 12.00 16. juni
Område 10 Helseforetak med sykehusdrift 16. juni 22. juni
Område 11 Øvrige helseforetak 16. mai kl. 12.00 16. juni
Område 12 Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst 16. mai kl. 12.00 14. juni
Område 13 Sykehus med driftsavtale 16. juni 16. juni

Virksomhetene i Spekter er delt inn i såkalte overenskomstområder. Årets oppgjør i en virksomhet kan først offentligjøres og effektueres når oppgjøret er lukket i det aktuelle området.

I praksis betyr det hvis én virksomhet i et område ikke er blitt enige ennå, kan heller ikke de andre virksomhetene i samme område gå ut med hva de er blitt enige om i årets lokale lønnsoppgjør. 

Hva ble resultatet der du jobber?

Resultatet i din virksomhet får du vite hos din tillitsvalgt.

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. (Krever innlogging)

Dine tillitsvalgte

Finn tillitsvalgte i andre virksomheter